The Citizen - not just a bystander
 
 
gallery/default_fr-3

Riksantikvarieämbetet: svenska landskapsvänners bästa vän?

Riksantikvarieämbetet   medverkar i Landskapskonventionens genomförande i Sverige! Hur? Jo, myndigheten representerar Sverige i Europarådets styrgrupp för kultur, kulturarv och landskap (Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, CDCPP). Kommittén initierar bl a projekt och följer upp konventioner på kultur-, kulturarvs- och landskapsområdet. Efter ratificeringen 2011 är det alltså RAÄ som har att återrapportera om återrapportera om vad man egentligen gjort för att införa ELC i vårt land.

Nyheter

22-08-2017

I rapporten redogör  RAÄ för en kartläggning man gjort under 2016 av arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv...Men på KSLA:s landskapskonferens i maj i år var det tyvärr inte mycket som handlade direkt om landskap; knappast i RAÄ:s senaste presentation i Strasbourg 2017, heller, Läs denna! Och läs sen även Eva Salevids rapport efter konferensen på KSLA i Stockholm - för ett bredare perspektiv grundat i "democracy" och "public involvement", med finansiellt stöd av liberala Karl Staaffs Fond

gallery/breddatpersp2017

Ur rapporten:­

"Människan i centrum och att landskapet är  en del av livskvalitén framhålls även av länsstyrelserna. Exempelvis menar Länsstyrelsen i Hallands län att landskapskonventionens perspektiv med människan i centrum är viktigt och kompletterar det strikt biologiska perspektivet på landskapet, som är förhärskande i många sammanhang.

          RIKSANTIKVARIEÄMBETET