gallery/default_fr-3

Om Europarådet (Council of Europe), vet många, att...

gallery/cemat-a4-ed
gallery/futuropa-human-scale
gallery/breddatpersp2017
gallery/florence-2000-bild
gallery/lagtolken_elc_underlag

... det, sen 1948, i Strasbourg, ägnar sig åt att på överstatlig nivå - men via respektive stat, t ex Sverige, Irland, Frankrike... - jobba med frågor kring Rättsttaten, Demokratin och - inte minst hos oss nu livligt diskuterat - Mänskliga Rättigheter. Europarådet ligger i de s k Europakvarteren tillsammans med bl a EU-parlamentet och Europadomstolen i den europeiska staden Strasbourg...

 

Texterna vittnar enl. LC om behovet av demokratisk 

maktdelning om landskapet.

Syftet är att påverka påverka kvaliteten i de svenska landskapen, definierat av ELC, till det bättre även i Sverige.

 

 

 

 

Läs mer...

gallery/styrning-markanvandning-miljo-sou
gallery/evasalevid_elc_2006

5) Däremellan, överst, en i mitt tycke viktig rapport, som grundar sig på två andra rapporter presenterade på Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2006.  Initiativet kom från RAÄ och rapporten heter: Tankar om den Europeiaska Landskapskonventionen av Eva Salevid.

LandscapeCitizens lanserar igen (fast i ny lättillgänglig form) sitt urval tidskrifter/
rapporter/konventionstexter och böcker, som denna sida hoppas bidra till att  Landskapskonventionen  blir mycket mera allmänt känd, erkänd & väl integrerad i svensk lagstiftning, Detta var ju avsikten, när ELC ratificerades i maj 2011 av Sverige.