The Citizen - not just a bystander
 
 
gallery/default_fr-3

Många blev helentusiastiska att ELC kom...

"For who were they who had the possibility to spread full knowledge about its existence from the start?"

 

En del insåg kraven...

gallery/06
Landskap i svensk rätt
gallery/evasalevid_elc_2006
Styrning av markanvändning och miljö

31-12-2006

Den här rapporten, Tankar om den Europeiska Landskaps

konventionen blev Eva Salevids svar på förfrågan från RAÄ detta år (länkar till dåv hemsida idag inaktuella)...

Tankar kring den Europeiska landskapskonventionen

Eva Salevid till Europarådet efter RAÄ:s återrrapportering, 2017

 

Lars Emmelin,, Peggy Lerman                    Peggy Lerman                                         Eva Salevid