I Sverige

 

ratificerades (= godkändes)

 

Den Europeiska

landskaps-

konventionen,­

ELC

 

ÅR 2011.

 

MEN:

 

 

 

... I ett demokratiskt samhälle, byggt på maktfördelning, är det naturligtvis så att det krävs fler än våra svenska myndigheter för att denna för Sverige rätt ovanliga konvention verkligen ska kunna träda i kraft!

 

Därtill är ju Sverige som bekant känt för ett visst uppifrånstyre (läs härintill vad en av arbetsgrupperna kom fram till inför det svenska genomförandet, redan 2006).

 

­ELC har framarbetats i Europarådet under en lång följd av år på 90-talet. Och konventionen trädde i kraft redan år 2000 - med Norge som

första ratificerande land!

 "Tvärtom utgör Sverige en starkt centralistisk stat och starka stater lyssnar gärna på starka experter och mindre på de enskilda medborgarna. (...) Här har vi snarare mycket att göra för att se till att få en verklig medborgardialog."

 

Grupp X, 2006

Jag lärde känna Landskapskonventionen ganska grundligt i samband med en praktikperiod på Europarådet i början av 00-talet.

 

Jag fastnade, liksom så många andra, bl a för konventionens starkt demokratiska ansats. 

 

 

Det betyder att det knappast räcker att svenska myndigheter nu har börjat intressera sig för konventionen.

 

Det behövs många olika människor för att konventionen verkligen ska  bli väl genomförd i Sverige: ja, ett starkt civilsamhälle!