gallery/default_fr-3
gallery/terry o'regan

Tja, några personer som direkt bidragit till nätverket för ELC här är:

 ... förutom Eva Salevid som är fil.mag. med humaniora och språk som huvudämnen och vars intresse för europeiska landskap utvecklats genom livet...

...irländaren från Cork, Terry O’Regan,

 http://www.lai-ireland.com/  omistlig i det konkreta arbetet: trädgårdsexpert och landskapsaktivist, stor pedagog för att visa  demokratiskt deltagande  när vi pratar om landskap...

Maguelonne Déjeant-Pons
gallery/karl_staaff
Eva Salevid
Bas Pedroli

Vad är

 

 

Network of Partners
 
 
 
 
for the implementation
 
 
of the

 

 
 European Landscape
 
Convention
 
 
 
of the Council of Europe?

... sist men inte minst Europarådets operativt ansvariga för ELC Maguelonne Dégeant-Pons: nyckelperson med stenkoll! Mer senare...

... nederländske landskapsforskaren Bas Pedroli, som blev chef för det europeiska nätverket   http://www.uniscape.eu/ och har samarbetat kring ELC (bl a m EvaSalevid) vid en rad internationella landskapskonferenser,

sen 2005... 

Fler...

...många fler, borde & kunde nämnas, dock utanför detta nätverk:

 

gallery/eva remens