Hur delta effektivt för ditt när-landskap idag?

Nyheter

18-03-2017 Motion ställd till Skåneliberalerna (L), inlämnad av Eva Salevid (L), Ängelholms Kommun

26-11-2016 Kommunen levererar i vanlig ordning egna rapporter efter egna medborgardialoger - något tycks dock saknas just i  d i a l o g e n  ...­

21-06-2016   Några politiskt oberoende ängelholmare inlämnar därför på eget initiativ ett medborgarförslag inkl Bilaga till Ängelholms kommun. Svaret väntar de ännu på...

09-05-2012 Ett parti - idag kallat (L) initierar en landskaps- och samhällsbygnadsgrupp på förslag av Eva Salevid.

 

 

Frågan är - drygt ett år före nästa svenska val - inte så enkel... I centrum för denna sida två prioriteter:

 

   1) Att landskapet, för oss lokalt, det som snart tar form t ex runt Ängelholms järnvägsstation vägs in klokare i samhällsplaneringen än genom blott slentrianmässig tillväxpolitik; alltsen 1960-talet  - från vänster till höger - har avsaknaden av detta tyvärr ofta lämnat svåra sår i våra stadskärnor - samtidigt som landsbygden underminerats som verklig, kreativ resurs (t ex för turism)...

   2) Att upplysta medborgare därför lyssnas på om landskapet: en fråga om  förtroende/missförtroende... Hur landskapen i vårt samhälle ser ut är viktigt och bör kopplas till behovet av ett starkt civilsamhälle. Av "speaking truth to power"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/tourism_gastro_visitskane.com
gallery/120509_se-kustlinjen