gallery/default_fr-3

Guider till landskapet vars värde består...

Det händer att man slås av att utvecklingen tycks gå bakåt utan att detta ses som betydelsefullt. 

LandscapeCitizens

anser i det läget tiden mogen att återta de stora europeiska orden och löftena: Observationsguide för landsbygdens arv i Europa levererar en sådan (bild: innehållsförteckning).

Inte utan juridiskt intresse...

03-01-2007

"Landskap är inte bara yta…. det är en volym med rikedom! (- - -) Ett inledande steg är därför att erkänna landskapet som väsentlig del i människors omgivning. Detta kan i Sverige göras i de inledande bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen, men ytterligare kraft kan förväntas om landskap även syns i regeringsformen" . Mer:

Mer

Ny sida på gång!

gallery/panel
gallery/md-p

(ovan o t vä) RAÄ:s höstmöte anno 2006: en öppen dialog mellan  skilda intressen om "landskap" - demokratins kärna!

•Why are some of our landscapes attractive and others less so?

•How could the situation be improved?

•What means should be employed to

achieve this, also financically?

Den irländske landskapsaktivisten T O'Regan vet massor om detta.

 

Floskler eller pajkastning – så ser det ofta ut när vi pratar fysisk planering i lokal- och/eller regionperspektiv idag. Värdefrågor kring landskapet har alldeles för länge - ofta än idag - ansetts förbehållet ett litet antal invigda. Så inte i denna bok, kanske för att man här - precis som i ELC - vågar tala om europeiska regioner. Nås via Region Skånes hemsida.

i

Innehåll
A Guide to Undertaking a Landscape Circle
Öresundsregionen i ögonhöjd
Landskapet i svensk rätt