gallery/default_fr-3

...för då kan ju tjänstemännen/politikerna & DU tala om samma sak, inte "förbi" varandra; vi medagerar alla i landskapsutvecklingen...

 År 2008 berättade Terry O'ReganSlane Castle på den gröna ön Irland om ett lite annat sätt att tala om landskapet - istället för strategier uppifrån handlade det om village design  bottom-up och att engagerade människor utan mycket ståhej med fördel kan gå ut och göra sin egen  landskapsanalys... Egna undersökningar, ev enkäter, 

 

 

21-06-2016

... lämnade vi, några ängelholmare in ett medborgarförslag till Ängelholms kommun angående ett område runt Pyttebron i centrala Ängelholm. En bilaga om den Europeiska Landskapskonventionen, som vi diskuterat, ingick även. Vi väntar fortfarande på svar. Hur är det med dialogen om landskapet här i landet? Klicka Politik.

 
En "cirkel"

runt

­

"ditt"
 
landskap -
 
 
 
 

dragen av dig och dina

vänner, för att förstå landskapet bättre ?

­
 
 
 
- Ja ...

­

 

 

gallery/two-books_florence-cork

Vår

Landskaps-Studie-Cirkel

utställningar, kan även ingå...

Grejen är ett medborgardeltagande - ett  talking landscape där fler både ger och tar emot information - därför att  landskapet i en global epok behöver just det för att inte förfalla! ­

Detta utesluter såklart inte även sedvanliga medborgardialoger i sedvanliga kommunala planeringsprocesser.

Däremot en blott sedvanlig stuprörspolitik ,eftersom målet är att den ratificerade Landskapskonventionen faktiskt tillämpas... Kanske behövs det lobbas? Läsas på för att påverka i riktning mot en lagförändring?

Terry O'Regan' guidebok om Landscape Study Circles är en klok inbjudan till landskapsaktivism - helt enligt ELC:s definitioner om demokrati och europeiskt samarbete. 

1-