gallery/pritzker-prize2

Den Europeiska Landskapskonventionen som Sverige har godkänt 2011 (=ratificerat) och som nu håller på att eller ska genomföras ger, enligt konventionstexten, alla chansen att förstå "landskapet" med både förnuft och känsla. Det behövs!

 

 

 

 

 

Konventionen vill europeiskt samarbete. Något som Landscapecitizens länge konstaterat finns väl utvecklat inte minst via människans starkaste sinne, synsinnet, i länder som Italien, Storbritannien, Frankrike & - lilla Slovenien... Här tycks även finnas visst mått av medborgerlig självkänsla. Så har den också ett smekamn: Florenskonventionen!

gallery/img3scania_county_board
gallery/guide_smallcut

Landskapet