gallery/default_fr-3

Stationsområdet i Ängelholm som landskap

Nyheter

 17-03-2017

Finn bara "fula betonglådor"?! Nej, i Lund, Stockholm, har 

arkitektupproret.se helt nya

tankar kring hur viktig symbol

arkitektur bör formas idag.

Gå in och där och njut!

...

 

...Nej själva "slottet" för vår hållbara samhällsutveckling, om ELC använts proaktivt...! Detta är den plats som turister och andra besökare möter först i vår stad - en av Sveriges 290 kommuner - snart är den på väg in i en omfattande förändringsperiod. Till det bättre? Det är frågan! Från höger till vänster ropas mest efter nya höga snabbyggen, följ flocken...

 

Ja, hur ”klarar” Ängelholm sin stationsbyggnad, som från högsta ort fått epitetet "oersättlig"? Det här är stunden när ELC:s tankar om europeiskt samarbete för kulturarvsvärden i landskapet är guld värda, konkret! Det finns unga arkitekter i Sverige som står beredda att äntligen börja bygga vackert igen. Och det finns en stor skånsk landsbygd, där allmänhetens intresse för gamla mejerier, folkskolor, stationshus, bruk och bryggerier kan tas tillvara i nya arkitekttävlingar... Vem gör kopplingen? Stationsområdeslandskapet i Ängelholm måste räddas!

gallery/bevara2
gallery/bevara1
gallery/arkitektupproret-inspirerar_nl-2017
gallery/two-books_florence-cork

Ängelholm
förr...

 

 

 

 

  

 

 

...och Ängelholm nu...

15-02-2017

  ...var allra sista dagen för

allmänheten att lämna synpunkter om det nya  stationsområdet. Mitt förslag: använd magasinerade byggnadsdetaljer och uppför en pastischerande byggnad i området, typ Slottsvångens skola i Helsingborg = nymodernt!