... Önskad förändring! T ex en "Öresundsregion"!  "i ögonhöjd"! Ska vi säga post-2018?

 

Nyheter

Gehls Architects bok för Region Skåne tycks mig, sen utgivningen 2010, som gjord för den politiker som vågar ta sig an stadsbyggnads-konstens svåra frågor på ett personligt, ansvarigt sätt...

 

 
 
 
Politik...
...framstår för många lätt (mycket lätt) som sammanfattningen av tillvarons/världens jäklighet i allmänhet...
 
 
 

 

 

 

Men det går såklart att tänka:

gallery/karl_staaff
gallery/eva_asunden_edited

Man förordar ”livskvalitet” som något, som vore möjligt att erbjuda via fysisk planering av landskap, miljö, boende - och politiker. 

 

 

 

Synen är gräns

överskridande samtidigt som man talar värdedialog, kvalitetshöjning,

medborgarinvolvering

...

Öresundsregionen i ögonhöjd