gallery/default_fr-3

Futuropa från Europarådet

Nr 3/2012 handlar om den offentliga

platsen. Ur innehållet:

Welcome to our city dear customer


On the commercialisation of public space


(---) Public places – new temples of consumption


Bara att börja läsa, eller?

Nyheter

20-07-2017

I en tid när vi i Ängelholm och Skåne NV står inför kraftiga omgestaltningar av våra yttre känsligaste stadsmiljöer vore det bra om fler hade lust att reflektera över vilka möjligheter vårt omgivande Europa faktiskt ger oss, 2017. Storbritannien har sitt Brexit, Frankrike har sin Macron, Tyskland går snart till val - liksom svenskarna... Dags att låta Europa komma loss ännu lite närmre - som vän!

Köp!

 

 

Ny sida på gång!

Tidskriften hette tidigare Naturopa. Och har, som synes av länken, en lång europeisk historia...Men till skillnad från i Sverige där inget paradigm – ”kultur”, ”utveckling”, ”framtid” you name it - nånsin kan ses som viktigare än vår (svenska) ”miljö” så kopplas naturen här till futurum.

 

För oss som gillar "landskap" är detta kapitalt...

gallery/futuropa-human-scale
gallery/two-books_florence-cork