gallery/default_fr-3

"Vad kan man göra?"

Nyheter

gallery/06

21-07-2017

 

Vill du läsa den svenskspråkiga översättningen av den Europeiska landskapskonventionens text - klicka här!

 

 

 

 

För dig som vill fundera mer över den viktiga frågan om allmänhetens "deltagande" som samtliga tillfrågade svenska organisationer säger sig vara positiva till enligt RAÄ:s senaste återrapportering till Europarådet, 2017, finns några bra synpunkter av två Europarådsexperter, här.

 

gallery/florence-2000-bild

 Frågan återkommer regelbundet för alla som genom historiens växlingar upplevt nödvändigheten av även eget deltagande och aktivitet.

 

 

Den svenska återrapporteringen 2017 till Strasbourg har alltså inte haft några problem med att officiellt bejaka de stora orden när ELC:s perspektiv förklaras: "Democracy and local society, public involvement". Men när frågan  ställs "What tasks are considered appropriate work for the development of ELC in Sweden?" - ja, då saknas just det perspektivet!