gallery/default_fr-3

Våra rum

Vänligen mata in information som kan vara till nytta för dina kunder. Vänligen...

Den här texten bör ersättas med information om dig och din verksamhet Den här texten bör ersättas...

Här hittar du den senaste informationen om vårt företag...

Landskapskonventionen ger alla chansen & rätten att påverka det nära landskapet.

I den Gröna Öns sydvästra del verkar sen 1990-talet irländaren Terry O’Regan som Europarådsexpert. Han samarrangerade den stora internationella landskapskonferensen för ELC när Cork var europeisk kulturhuvudstad, European

Landscape

Week...
 

gallery/guide-x-3
gallery/two-books_florence-cork

...det första i en rad av konferenser, som svenska Karl Staaff Fond (L) hjälpt Eva Salevid att  bevaka...

Nästa gång träffades vi i Sibiu, Rumänien,  2007, där flera varianter av Europarådets Observations

guide presenterades. Läs mer om Terry O'Regans’ roll som inspiratör för denna sida via länkarna ovan.

gallery/o-regan_l.circle_hands
gallery/cork_logo