gallery/default_fr-3

”Vad är landsbygdsarvet?"

 

DET FINNS många svar på den frågan! Positivt är att landsbygdsutveckling ses som en av fem viktiga uppgifter för att sprida kunskap om ELC i RAÄ:s återrapportering till Europarådet, 2017! Mindre bra: Att landsbygden de facto knappast tillåts synas i svenska dagens samhälle, i egen rätt... 

 

Här visas först bara några konkreta  instrument ur ovanstående Guide från Europarådet: för politiker, tjänstemän, projektmakare & idéspridare av alla kulörer att utgå från, för att slippa "uppfinna hjulet på nytt".

 

Kunskap och entusiasm att sprida vidare för en - dock på sina håll nu erkänt hårt utsatta - svenska landsbygden.

 

Varsågod: sju klickbara länkar i form av bilder här till höger för en första, vidare förståelse & kanske mera spritt ansvar, större uppkoppling mot Europa...

 

 

 

Nyheter

Observationsguide för landsbygdens arv i Europa

Den här metoden kan många känna igen - jag vill dock understryka det alltför många tiger om i vår svenska debatt: att f ö r s t å  samband & förändring, & att överhuvud tala mera om  a r v  - ett kulturellt begrepp! - och  v ä r d e r a  detta ur ett landsbygdsperspektiv...: innovativt!

 

gallery/manniska_europa-ed