gallery/default_fr-3

I landskapet avläses "äktheten" -

Nyheter

gallery/pritzker-prize3

... eftersom det är människor och inte rävar som  s e r  de landskap den Landskapskonventionen både beskriver och söker skapa engagemang, nyfikenhet, kunskap och ansvar kring i alla Europas länder, regioner, kommuner... Och inte enbart hos valda representanter. Så t ex kan en så enkel fråga som den om det s k "mexiteglets" kvaliteter ( eller frånvaro av - frågan diskuterades nyligen animeriat i ett radioprogram om goda byggnadstekniker) bli naturlig ingång till en väldigt viktig debatt om byggnadsstilars historia, trender, kvaliteter. På denna flik samlar jag alltså några av de böcker

som www.landscapecitizens.se

diskuterar. 

 

 

22-04-2017

Böckerna utgår dock självklart från det autentiska, ja prisbelönta. T ex, ovan, arkitekttrion från Olot i Katalonien vid foten av Pyreneerna, som fick årets Pritzkerpris för sin förmåga att utgå från platsen i sina byggnader, både i  material som samspelar med naturen och i former som samspelar med landskapet.

Men det unika landskapet och dess byggnader är inte långt borta...

 

gallery/natmus
gallery/mexitegel
gallery/bevara2