The Citizen - not just a bystander
 
 
gallery/default_fr-3

 Ett bra sätt att lära känna det småskaliga landskapet och hur det omhuldas av  oss boende i södra Engelholm är via dessa akvareller målade i samband med ett miljö&landskapsprojekt 2003-13 kring Örjabäcksleden "från Källan till Havet"... 
 

 

Genom sin förlängning - Vegeån - berättar dessa bilder mer än ord om en lång lokal historia berättad ur de närboendes perspektiv. Berättelsen tar sin början vid dÖrjabäckens källa, inte långt från Ausås Mölla. Och fortsätter, för den som, vill både till fots och i ord ända ut till havet, Kattegatt i nordvästra Skåne.

Landskapet bryr sig dock inte om socken- och kommungränser - det kan bara vi människor göra genom att se till att landskapsperspektiven tydligt tas tillvara -

 

Eller vad säger dagens kommun- regional- och rikspolitiker? Fler av er skulle behöva veta mycket mer om den nu av Sverige ratificerade Landskapskonventionen...

2005-02-24

Läs mer om "Örjabäckens vindlande väg mot den Europeiska Landskapskonventionen" - ett föredrag av Eva Salevid i Ängelholms Stadsbibliotek.

Köp boken!

gallery/two-books_florence-cork

Köp boken!

 

Örjabäcksleden ger dig en bit av Skånelandskapets karaktär, här i nordväst...

Mer

 
gallery/karta-orjabcksldn-170718-small