gallery/logo_darkercolors-liten

...Vågar vi tänka självständigare år 2017? Bokförslag:

Idag talas alltmer om en politikens frånvaro, både i och utanför Sverige. I så motto är det ett mognadstecken, som att konsensus alltid riskerar locka bort från kampen om de värden ett samhälle kan vilja försvara... Unga begåvningar som Ola Andersson, Vykort från Utopia - Maktens Stockholm och medborgarnas stad, har blick för detta: mycket välskrivande pendang till Anders Wahlgren och vågar leta bakom "den officiella versionen"... 

Hur medborgarnas stad ter sig i Malmö berättar på sitt sätt även Lars Åbergs vars insiktsfulla Malmö-skildring med underrubrik: Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? diskuterar en svensk Region - Skåne - i vardande i stället för ett utopiskt nationellt "skyltfönster". Smärtsamt. Men denna kritik av politiken som (dröm)bild öppnar även upp för ett närmande till bl a det fysiska landskap som är skåningarnas...

 

 

 

Anders Wahlgren visar den äldre bebyggelsens kulturhistoriska värden, som - närmast kriminellt - skingrades av politikerbeslut. Milt får han oss att ana att vi alla: passerande stockholmare, göteborgare, halmstadbor, malmöiter, östgötar, haft  ett ansvar för det ensidigt materialistiska landskap som blev den nya svenska 1900-talsstaden: efter rivningarna. Wahlgren är en humanistisk aktivist verksam helt i en ELC:s anda...

Folkhistoria?

 

 

 

 

Så kanske dagens svensk ändå håller på att bli en  "människa" bland människor, Istället för en i grunden (något lat)

 "statsindividualist"?

 

Frågan är Lars Trägårdhs & Henrik Berggrens i deras läsvärda bok med underrubrik Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige.  Frågan dröjer sig kvar, länge...

 

gallery/awahlgren_domus
gallery/2staden-vi-har-till-lans
gallery/vykort-u-arbete
gallery/6ar-svensken_manniska

Svensk konsensuspolitik skapade dessa citycentra... (1960-tal)...

gallery/7framtidsstaden-om-sverige-imorgon-blir-som-malmo-idag-hur-blir-sverige-da