The Citizen - not just a bystander
 
 
gallery/default_fr-3

Bilderna nedan till vänster: Ängelholms Järnvägsstation (1885) nu navet kring en diskuterad  omgestaltning av staden. Och den splitternya Tullportsbron med vederbörliga säkerhetsattiraljer.

Hur kan ELC - med tillnamnet Florenskonventionen - med medborgarnas hjälp få stan att maximalt skydda-sköta-utveckla känsliga landskapsvärden - hållbart?

gallery/images_angelholm-torg
gallery/ah-stadshus
gallery/bevande-1
gallery/karl xvs bro
gallery/tullportsbron
gallery/angelholmc
gallery/14-2-ah-visionwork-strtorget-jan2016

Bilden härunder:

Mycket, kanske rentav alltför mycket beslutas av tjänstemän i Ängelholms stadshus. En modern 1980-talsbyggnad (med drag av Colosseum...) som nu i sin tur är aktuell för ombyggnad- fast anågra menar att den funnit sin form och sitt innehåll & bör hålla sig till detta...

Bilderna visar översta raden till höger:

Ängelholmsbron Carl XV:s bro är ursprungligen från 1860-talet, ominvigd 2005...

Stortorget med Ängelholms kyrka (från 1500-talet då även själva stan kom till) dras mellan att vara mer ett offentligt torg idag - G:a Rådhuset t vä - och en ren marknadsplats..(förr)....

Bilden ovan och i mitten: Ängelholm är fr a hälsans lugna stad - uttryckt av göteborgaren Pål Svensson i verket Vinterlykta i granit och gnejs, 1994. Att Kattegatt, bara ligger ett stenkast bort kan vara svårt att tro...