Skriv din text här

Den europeiska landskapskonventionen, ELC, ger oss alla en möjlighet att förstå landskapet med hjälp av både vårt förnuft och våra sinnen. I fallet LandscapeCitizens har det främsta sinnet varit det som även präglar så många europeiska länder med framträdande landskap – Italien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland eller Slovenien – synsinnet. Antagligen är det därför den även kallas Florenskonventionen!

Under 1990-talet arbetades Landskapskonventionen fram successivt under en följd av år inom Europarådet. År 2000 var det dags för den att ”träda i kraft”. De flesta av de i Europarådet ingående staterna har numera även ratificerat den, vilket betyder att länderna har åtagit sig att se till att den genomförs i det egna landets lagstiftning. Sverige ratificerade ELC år 2011. Men för att se till att detta även sker behövs det många olika och gärna även medvetna deltagare. År 2004 lärde Eva Salevid känna Landskapskonventionen via en praktikantperiod på Europarådets landskapsavdelning. I Sverige är det annars hittills mest myndigheter som har engagerat sig: konventionen anses svagt implementerad och alltför okänd – trots att den har en klart demokratisk ansats!

Skriv din text här