Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens Network
                                           I SVERIGE
                                                           - och Europa.
                   
   

         
 
Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
           
        Eva Salevids Nyhetsbrev nr 1 
           
            December 2011/januari 2012
 
  www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  Om oss |  Prenumerera                                 
Vanvård på svenska? - Fråga Di:s Jan Scherman...
Eller varför inte Stephan Fickler, verksamhetsledare på Tidskriften Byggnadskultur? Alla "talar Carema" i Sverige - med rätta. Det intressanta med Jan Schermans krönika om det nu ökända investmentbolaget i tidningen  Dagens Industri, 21 november, var: en spont indignation från en medborgare. Över ett överinstrumentellt synsätt, bl a, som utan att blinka får "vanvård" vara lika med "kultur" - samtidigt som det ännu hårt häcklade Sydeuropa här fick en välförtjänt stjärna. Dags att vidga perspektiven: från Di till Byggnadskultur!
Europarådets landskapskonvention lär oss se med nya ögon
"Jag vill sjunga/ Om Europa"
...ljöd nordiska Arja Saijonmaa genom 70-talet på renaste finlandssvenska - ljuder än. Men hur förvaltar svenska staten den Landskapskonvention, som nu firar ettårsdagen av sin svenska ratificering? Kan vi ett år senare tydligt se att Europarådets beskrivning av konventionen som en gemensam tillgång och d:o ansvar är centralt även för svenska tjänstemän? Eller dess perspektiv: aktiv demokratiLandscape&Citizens kan tyvärr inte svar ja på den frågan och erbjuder därför idag dig en första i en serie "gratislektioner"...
Ur Observationsguide för landsbygdens arv i Europa, sv övers. 2009
"Strukturbild 2.0": Sammanfattningen
Nog var det politiskt sprängstoff som - tyvärr i skymundan - förmedlades på Region Skånes hemsida i november? Vad? Att trots uttalade tveksamheter/gränsdragningar av många slag - så får den intresserade skåningen här ändå ett slags kvitto på något viktigt: Östra sidan av den Öresundsregion vi i Sydsverige faktiskt numera har "i ögonhöjd" kanske sakta börjar enas kring något väsentligt. Det handlar i förlängningen om den lokalkommunala leveransen till medborgarna... 
Ett kvalitetsprojekt inom Strukturbild 2.0 i Skåne 2010-2o11
Blir den din klapp julen 2012?
Medan allas vår ekonomiska karta nu fördjupas, så tar en ny debatt form även hos oss: Hur se på "-kozy" i det vårt omgivande, europeiska "Merkozy"? Far-och-son Svenning gav i en bok, på Sekels Bokförlag, sin politiska uppfattning om Frankrike 2011 (bild). Alltför ideologiskt tillrättalagd för Landscape&Citizens, visserligen. Men väldigt bra att samtalet nu djupnar vid en tidpunkt när Sverige behåller sina "AAA" medan bl a Frankrike går in i en period av "AA"... Följ vår webbsida, du kommer att upptäcka att vi vet en del...
Läs mer

2 x Svennings om Frankrike, 2011
KONTAKT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe
Gamla Malmövägen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email es@landscapecitizens.se
Vill du inte ha det här Nyhetsbrevet? Avprenumerera