Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 9 

          
 


Chaos-de-Nîmes

Foto :
Chaos de Nîmes-le-Vieux,
Lozère, Frankrike


© Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - CEMAT
, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,  2009. Köp den i bokform (2012) på NOMEN Förlag:
www.books-on-demand.com
*
Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
         Eva Salevid
   

 Nyhetsbrev Nr 9 

         Den 5 augusti 2013  
           
 
             www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    
Välkommen till Evas Nyhetsbrev Nr 9 !

Andra länder har råd med ARV!
Nu börjar vi närma oss slutet av dessa improviserade "Lektioner" i anslutning till en av Landscape & Citizens länge promotad Guide från Europarådet.
Den här gången handlar det om ännu en komponent i landsbygdsarvet, som alltför ofta separeras/sektoriseras/stuprör-iseras hos oss. Socialt liv på landsbygden, sid 70 och följande i Europarådet:s Observationsguide för landsbygdens arv i Europa.
Vad betyder en regions förhållande mellan dess mer politiska och dess mer myndighetsutövande organ? För medborgarna? I Skåne följde jag mellan juni 2010 och juni 2011 en seminarieserie anordnad av Region Skåne som hette Strukturbild 2.0. Den var lärorik inte minst för att den visade mig som enskild medborgare i Sverige i hur hög grad det är kommunerna - och bara kommunerna - med en nära koppling till kontollmakten Länsstyrelsen, som håller "ordning" på oss svenskar!
Pekar inte allt på att det "sociala" år 2013 bara blivit viktigare och viktigare? Folk letar livskvalitet och rötter i Hägersten-Liljeholmens förortslandskap (länk) - liksom i Istanbuls Getz-park, eller för den delen Red Hook i Brooklyn, NY (länk). Hur görs detta, effektivt? Ja, uppenbart inte genom att svenska bönder kräver mera pengar - utan att ta fullt ansvar för landskapet, ja dela ansvaret för detta med andra intressenter, enligt en pinfärsk rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (länk). Det går såklart att skylla på landets avskildhet, utglesad befolkning, etc, som ett alibi för att ingenting göra - eller att skylla på andra! Man kan, alternativt, fundera över frågeställningarna, bit för bit, och tro att det är en fördel att jämföra sig med andra: det gör Guiden. Men ett stort, stort hinder finns och det är att vi låter smitta oss av Expertsveriges definitioner - och då förblir livet på landsbygden mest ett problem, som bara kan lösas av dem!

Observationsguiden vänder sig till dig som tänkande individ, svensk och europé. Ett mera allmänbildande synsätt. Guiden utgår från att medborgarna i Europas länder både kan och vill lära känna/visa upp det egna sociala livet, liksom ta till sig av andras erfarenheter. Guiden konstaterar att detta vill den Europeiska landskapskonventionen också och denna nya konvention, som också Sverige har godkänt, beskrivs ingående i termer av utveckling, tillväxt och deltagande.

Festivaler, mässor, marknader, språk- eller dansuppvisningar, fester (även privata), torgaktiviteter och kringvandrande, eller säsongsbetonade "spektakel", som varit så vanliga förr i tiden och fortfarande är det i mera tättbefolkade delar av Europa blir i denna bok ett gemenmsamt europeiskt arv, som vi svenskjar, medlemmar i EU sen 18 år, kan ta till oss, bedöma och utvärdera, positivt och negativt... Är detta inte själva innebörden av en socialt hållbar utveckling: vi är med om både insyn, förståelse av vad saken gäller, ansvar vid specialintresse? Läs merMen om socialt liv på landsbygden för mig är England, punkt, slut?
Michael Dower - på väg in i en svensk landskapsdebatt med lyft?

Tja, då kan ingen kan säga annat än att du är i stort, betryggande sällskap... Det var ju nu redan ett år sen som
Sveriges Radio i programmet Kluvet land och Michael Dower (bilden) tog oss dit - programmet ligger kvar, där kan du fortfarande möta en veteran. Det var också förra året som det kom en bok av Ingrid Sarlöv Herlin: Landskap för mångbruk. Erfarenheter från England. Till skillnad från Observationsguiden från Europarådet, så rör det sig här om att, bokstavligen, hämta alla idéer från ett enda land - därtill ett, som de flesta vet, väldigt ofta agerar väldigt lite "europeiskt": nu ska man ju folkrösta om sitt medlemskap snart. Det kan dock finnas goda skäl för mången svensk att välja detta alternativ, just för att allting då förblir precis som det alltid har varit.... Så här besvarar Sarlöv Herlin själv sin fråga varför hon valt att hämta alla exempel om landskap just från England: "Varför bege sig över Nordsjön efter inspiration för landskapsförvaltning? England ligger nära oss både geografiskt och kulturellt (...) Många svenskar har någon gång besökt landet. I Sverige har många en relation till det engelska språket och kulturen, och till det engelska landskapet genom landskapsmåleri, fotografier, filmer och författare." Så kan man förstås försvara att man sen, som någorlunda allmänintresserad svensk sen kanske går vidare för att även lära känna "hur väl utvecklad organisationen för landskapsvård är i England". Varning dock för att du i praktiken bara kommer att följa i experternas uppsnitslade spår - som inget hellre begär! Vill du ha större plats för dig själv som individ i landskapet, ska du nog ändå försöka ta dig hit. Read moreRead about Europe and get yourself Liberal Arts Competence!Ur Observationsguiden - nu i trycket!

Don't ever forget the Observationsguide för landsbygdens arv i Europa (CEMAT), if you are a bit curious about the the origins of the European Landscape Convention, its recommended tools and scope! This is the document to get, not least in 2013, when Sweden continues its hesitating road towards better European integration concerning democracy, human rights - and landscape! Autumn 2013, the first Swedish programme ever in LIBERAL ARTS is given by Uppsala University/Campus Gotland: this European Rural Heritage Observation Guide serves litterally as a learned introduction to the complex concepts - between environment and culture - that are "landscape" and "territory" in our increasingly changing Europe. Click "Observationsguide" at Ad Libris and this is what you get in Swedish: "Observationsguide för landsbygdens arv i Europa (CEMAT) - ett originaldokument på franska och engelska från Europarådet - har hittills översatts till sex språk: italienska och spanska i söder, polska, rumänska och ryska i öster och genom denna bok, svenska, i norr. Inte enbart våra experter kan ta del av guidens rika fond av kunskaper och erfarenheter i ord och bild. Även allmänorienterade äldre medborgare kan göra det, liksom yngre riksdagsledamöter i behov av mera kunskap om landskap i Europa, projektansvariga och/eller platsbundna aktörer."
And while I am on it, a fine Swedish author, Carl-Henning Wijkmark has this to say about Sweden's dependancy on ONE foreign language, I translate: "The thought that the European Union, not least, aims at a community between the peoples, that we should get closer to one another, is alien to our politicians. It's all market. The indifference is compact towards those peples that historically are close to us and naturally this has brought about a systematic reduction of the language knowledge of the Swedes to Pidgin English. In the aggressive anglification of the the world - coming with globalism's package - Sweden is the most willing victim. Other Nordic countries put in more than double the amount than we do on cultural sciences (...); here, short-sighted utility is the only thing." (From: Samtiden bakom oss, Norstedt, 2005). Read more

 

...Fortsätt följa historien om bl a Europarådets Observationsguide i det angelägnaste

av ämnen och i bästa "liberal arts"- tradition på www.landscapecitizens.se !
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email es@landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe