Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 8 

          
 Gott...  Nytt...,


Chaos-de-Nîmes

Foto :
Chaos de Nîmes-le-Vieux,
Lozère, Frankrike


© Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - CEMAT
, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,  2009. Nu i bokform på
www.books-on-demand.com
*
Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
         Eva Salevid
   

 Nyhetsbrev Nr 8 

           
            5 Januari 2013 - 2-årsdagen av Sveriges ratificering av ELC
 
             www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    
Med  "Lektion 8" (av 10) önskar Landscape & Citizens ett gott år 2013 Landskaps-Sverige

Andra länder har råd med ARV!
"Demokrati nu!" lyder en slogan i finanskrisens och arabvårens spår. L&C tycker att den i Sverige behöver åtföljas av "Heritage Now!" Flera av våra erfarenheter under året handlar om Sverige fortfarande tycks leva i en bubbla, där endast det som har med den - givetvis helmoderna - morgondagen (Innovation, Creativity...) får plats. Det tycks oss som att man konsekvent tappar bort innebörden i termen "heritage" - ett nyckelord i sammanhanget av den Europeiska Landskapskonventionen LÄNK t indexENG. Tag t ex de förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet som SOU 2012:37 uppmanar till: varför nämns inte denna aspekt tydligare där? Detta är förvisso inte något bara vi hakat fast oss på. Under årets Forskardagar på Stockholms universitet berättade historikern och forskaren Nikolas GLOVER för många på plats såväl i aulan (bild längst ner) och i TV-sofforna om arbetet inom halvstatliga Svenska Institutet, SI, under 25 år. Olika grupperingar ansåg sig bäst representera nationen, inte minst utlandsstationerade diplomater och svenskt näringsliv: det gällde fr allt att sälja "varumärket" Sverige! Och där hade termen Heritage i internationell bemärkelse just inte mycket plats, berättade Nikolas och visade att annorlunda var det i UK - United Kingdom: "Över tid kan man saga att man gick från att noggrant beskriva Sverige så komplett som möjligt till att med ironi och humor presentera en serie tolkningar av landet. Bilden av Sverige kom under 1960-talet att bli viktigare att förhålla sig till än till den svenska verkligheten". Till exempel så ålades SI (och vi som jobbat för SI!) att förklara sådant som landets neutralitetspolitik, m m. "Det visade sig i praktiken vara svårt bara att enas hur d sv verkligheten skulle bekrivas. Tvärtemot stereotypa uppfattningar om svensk samförståndsanda fanns oftas konflikter kring insititutets framställningar av vad som skulle lyftas fram som typiskt svenskt, och vad som var särksilt bra med Sverige".

Har GLOVERS friska historieorientering något att göra med ett visst slags människosyn, den som efter hans avslutande ord - "läs mer historia" - kom till uttryck i följande lilla slutdikt av en sydafrikansk migrant, som får finna sig i att hela tiden tolkas av andra - inte bidraga själv (t vä) ? Behöver kanske vi mer autentiskt deltagande - mindre ideologi och uppifrånperspektiv? 
"Jag kan inte själv / För att komma till detta land måste min kropp sätta samman sig själv i fotografier och namnteckningar. Bland dem kommer de att leta efter mig./ Jag måste lämna all osäkerhet bakom mig. Jag kan inte själv utgöra en fråga"/ Gabeba Baderoon/ via Nikolas Glover.  Läs mer

Michael Dower - på väg in i en svensk landskapsdebatt med lyft? Sverige är alltså inte så enhetligt som vissa grupper i toppen gärna vill framhålla och det börjar kanske bli dags att vi är fler som uppmärksammar detta, bl a för att klara av en bättre landsbygdsutveckling än många tror är möjlig (önskvärd?). Nog skulle L&C gärna se att en bok om just europeiskt landsbygdsarv hittade sin publik inom ramen för ett mer kvalitetsinriktat, kunskapsfrämjande och europavänligt sammanhang än våra traditionella lobbyister gärna tänker sig. Varför inte mer program av typen "Kluvet land" i SR P1? T ex det program, där Michael Dower (t hö), en man som kan ELC på sina fem fingrar, intervjuades och den lilla engelska byn East Harptree med 230 invånare fick illustrera en helt annan respekt för landsbygdens folk än den SOU 2012:37 representerar... Ett program som visar på möjligheter genom deltagande och tillräckligt vida begrepp i starten för att männsikorna ska kunna samlas runt värden, som delas av vida befolkningsgrupper, t ex på den svenska landsbygden...? Att skapa attraktivitet med hjälp av människor som deltar i hela beslutsprocessen... Inte bara när "nobody" själv tänkt klart. Och detta är ingen humbug! Alla som någon gång vistats i Cotswold-trakter och andra leende engelska landskapkan bara tyst konstatera att någon motsvarighet till de svenska "kalhyggena" eller den frustration - av några kallat Jokkmokk-syndromet" finns inte där på kartan: Man slänger inte Heritage över bord bara för att man gillar Innovation and Creativity...   Läs mer

 Happy New year!

Dream Situation...In a new book, National Relations the historian Nikolas GLOVER analyses the policies, funding and national narratives of the Swedish Institute 1945-1970. He provides a historical perspective on the politics of promoting Swedish culture abroad, and on how ideas of communication shaped the Institute’s work and its representations of Sweden. His wide-ranging analysis addresses the specific conditions of small-state public diplomacy: the influential domestic interests involved as well as the global context that dictated the ways in which claims to national uniqueness were framed. Sweden in dialogue - although the public (above) appeared as the ideal "lights"! Läs mer

CIVILSCAPE
is an international organization an NGO for the European Landscape Convention that we thank for help during 2012. You promote Heritage Knowledge in a way that Landscape & Citizens sympathizes with:
"... the current revision of this Directive provides a unique opportunity to further strengthen the heritage-related provisions, and to introduce explicit and direct references to the Council of Europe Conventions, like the European Landscape Convention. The Secretariat welcomes this initiative which will result in more attention being given to cultural heritage issues in EU policies. The Directive can be used to really assist in the protection of cultural heritage at national level. Read more


 ...Bok-År! - svenska "lärjungar" av historia & kulturarv, 2013
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email es@landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe