Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 7

... vilken God

Bok-Jul ...
 
Årets miljöjournalist pekar mot landskapet

Foto: Tidningen Journalisten
3 december, 2012

LÄR DIG MER OM 
LANDSKAPET I EUROPA 2013

                  
   

 Nyhetsbrev Nr 7 

       
        December 2012 
 
                  www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    
Tack Europarådet, Strasbourg.
Nu finns den även att köpa som bok.
Thank you for your good will and lucidity, CoE - tillsammans med denna sidas envisa ideella röst och agerande(n) - Tack vare detta har nu äntligen den värdefulla landsbygdsguiden som Europas samhällsbyggnadsministrar godkände i Ljubljana 2003 kommit ut i svensk bok-form. Du köper den enkelt via books-on-demand.com alias Nomen Förlag. Att det tagit så lång tid visar vilka tröghetsfaktorer vi har att göra med i bl a vårt eget land, där så mycket ska kommas överens om bakom stängda dörrar - och ovanför medborgarnas huvuden... 
Boken bär följande cover-text: "När jag först läste CEMAT European Rural Heritage Observation Guide redan 2003 blev jag förstummad. Informationen är tydligt presenterad i vad som ändå är en liten bok och fylld av kunskaper och erfarenheter. Fotona är relevanta och ”europeiska” och själva texten kände man, bör kunna tillämpas i varje land i Europa. Den är uppbyggd kring en gemensam vokabulär av ord och bild. Framgången bevisas av att flera länder har använt sig av boken och gjort sina egna versioner – Rumänien, Ryssland, Spanien, Italien och Sverige.”
Att den nu erbjuds på NORDISKT språk får ses som ett utslag av det Tzvetan Todorov - rumänfransk tänkare - beskrev i Le Figaro Magazine i början av året som ett utslag av en demokratisyn, som vet om att den inte är perfekt, att maketen alltid kräver motmakter.... Just förmågan att idka självkritik, genom kunskap, är väl just det som definierar demokrati...? I ett nyskrivet Svenskt förord, ges en påminnelse om att även landsortsstaden Vimmerby faktiskt ingår i Europas rika arv... Bara det!
  Läs mer

Tack Maciej Zaremba, journalist, Stockholm.

Debatten om arvet lanserat genom skogen
Du är mannen bakom 2012 års kanske viktigaste öppningsinsats för det svenska landskapet genom Skogen vi ärvde - och förtjänade så titeln Årets miljöjournalist. Det utdelades av  Miljöjournalisternas förening och Edbergsstiftelsen. "Sverige ömsar landskap riksdagen tittar bort! 2012 års miljöjournalist tycker L&C som studerat saken under hösten, var ovanligt väl valt. Han visade i en lång reportageserie i DN i våras att  det är dags för omsyn i lagstiftningen, vad gäller /t ex) skogens landskap. Och att riksdagsledamöterna nog bör läsa på bättre! Tydligen beslutade riksdagen redan för 20 år sedan berättar Sven Börjesson i en av P1.s intressanta höstprogram att miljö och produktion ska väga lika tungt i den svenska skogsproduktionen. Att frågan ifall miljömålen kanske bara är vackra ord och frågan just om lagstiftningen, sjunker nu in
Om artikelserien som nu även finns i bokform, skriver utgivaren, Weylers Förlag:
(Den handlar om) "den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en landsbygdsminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en rationalitet som inte är rationell. Sen 70-talet har varningarna hörts, i dag ersätts de sista naturskogarna av granplantager. Sverige ömsar landskap. Riksdagen tittar bort." Landscape & Citizens kan bara intyga att vi från vår sida gärna skulle vilja ha mer kontakt med författaren. Vi tror att det är dags att ännu mera öppet vidga frågeställningarna. För visst, Maciej, är vi väl överens om att både vår landsbygdsminister vet vad han gör - och att det gjorde även kungen, när han valde att INTE dela ut priset direkt till NSF:s representant i Ojnareskogen, nyligen - en manifestation för skogens bevarande, som för övrigt din serie, säkert bidrog till... Men vad ska vi ha istället? Och hur behandlar vi motstridiga intressen, den famösa "korporativismen"? Dags för ytterligare fördjupning, gärna nya samarbeten.  Läs mer       
                                                      
     

Tack Nouvel Obs, Frankrike, Europa.                                                                                                                                             Inga vattentäta skott mellan Sverige och Europa
Så här skriver Gilles Anquetil i ett novembernummer av tidningen Le Nouvel Observateur, direktöversatt:
"Byn var igår «röd», där fanns en kommunistisk tradition, och den är nu 'i flammande färger' med alla sina ny-ruralister, sina utrikes födda invånare, sina «kulturalister» post-68, sina buddister, hälsofrämjare av alla schatteringar, sina individualistiska urbaner, sina militanta föreningar och... sin polske pastor. Har byn blivit en ny social och kulturell 'patchwork'?
För det är en förvånande ihopblandning av traditionella fester och exotiska inne-manifestationer på hög nivå. Nu är det alla sorters partajande under den vackra årstiden och byarna formligen tävlar om att skapa säsongens pratbubbla som drar dit folk.
Det «sociokulturella utbudet» och vad jag kallar «kulturalisternas märkliga värld» som är en blandning av narcissistiska uttryck, god vilja, rester av gammal stridsanda och nya diffusa former för spiritualism finns överallt... och uttrycker fr a de nya sociala skiktens kulturella hegemoni och den klyfta som grävt sig allt djupare gentemot folkligare lager. Den här situation är inte typisk för Cadenet. Det är «mikrokosmos» som slår sig samman med «makrokosmos» och detta är ett gemensamt drag i ett Frankrike som faller sönder."
Byns namn är Cadenet ( se verkligt foto t vä) och om man frågar sociologen J-P le Goff om denna nya by som han följt, i Provence, sen 30 år, är, som man sa om kungen: Kungen är död -leve kungen!, får man inget riktigt svar... Det är i Frankrike liksom i Sverige fråga om att dessa små köpingar på kanske 4000 invånare, har blivit «en sovby», där de flesta åker iväg på morgonen och kommer hem på kvällen. Som hos oss. Där även vi ju behöver ta reda på lite mer om vad vi vill med landsbygden innan, som Michel Houllebecq sorgmodigt avslutar sin senaste bok, livet långsamt klingar av: "Sedan blir allt stilla, det är bara gräset som rör sig för vinden. Växtlighetens triumf är total."  L&C säger: Fram för fler lokala, gränsöverskridande projekt i Europa : "Byn är död - leve den nya byn!"  Läs mer


Ola Andersson - kan Staden, i Landet...

Tack Ola Andersson, arkitekt, kritiker, Stockholm.


Alla minns vi Fula vykort och Rost-Sverige. Det är säkert inte bara Jens Liljestrand i DN som fick en aha-känsla detta år tack vare Din fantastiska bok, Ola! Mäktig underrubrik: Maktens Stockholm och medborgarnas stad. Det här, faktiskt, "Landscape, Bottom-Up". Huvudbudskapet är - och L&C säger inget annat - att det behövs många berättelser om i detta fall Stockholmsregionen - men i förlängningen även om "allmänna platser" både i Landsbygdsperiferin och i Storstadssuberbia. Och färre stängda styrelsedörrar. Först då, dras kanske trollen ut i ljuset...
"Språnglärt men ändå lättillgängligt berättar arkitetkturkritikern Ola A om huvudstadens historia och formar berättelsen till en filosofisk och politisk betraktelse över urbaniteten. Rik, intelligent och fyll av aha-upplevelser. En fackbok som fick mig att tänka i helt nya banor om den stad jag lever i."
Bortsett från det oförlikneliga värde som alltid ligger i att folk vågar tänka bortanför "den officiella versionen", så är det fina med Anderssons bok även hans förmåga att binda samman territoriet- ett landskapskonventionsintresse! Han beskriver verkligen - precis som CEMAT/Europarådet - landskapet som en MÖJLIGHET FÖR MEDBORGARE - "teaching us what landscape means to us as human beeings". Citat ur boken:
"Den modernistiska stadsplaneringens nackdelar är välkända. I Stockholm har den skapat problem som segregation och skyhöga priser på bostäder och lokaler i innerstaden. Trots detta styrs vår stadsplanering fortfarande av modernismens sätt att se på staden. Sedan mitten av sextiotalet har vi försökt ta oss ur modernismens uppkörda hjulspår, utan framgång. Vi fortsätter att bygga en stad som inte alls motsvarar våra behov. Därför har det varit nödvändigt att skriva den här boken", Han påpekar även, han vilket få av våra många självutnämnda landskapsexperter bryr sig om att påpeka, att mycken kunskap redan finns tillgänglig men att alltför få ännu vågar dra några slutsatser av denna redan existerande kunskap. I detta fall om Stocksholm, "en vacker död stad" - där inget får hända. Ty, här uppe nära Nordpolen, nära Sankt Petersburg, alias Stalingrad, alias Leningrad, är det rollen som maktcentra, som dominerar över medborgarnas stad. Läs mer
Thank you, CIVILSCAPE.

Bokjul

Cultural Heritage is the up-coming term in the ELC! This was clear in this very interesting mail that reached L&C from UNISCAPE, in November:
"Dear Colleagues, I have got this News from our dear colleague (...) from Slovakia. It is great news: the EU Commission has drafted amendments to the Environment Impact Assessment strengthening landscape! The text is in English and French, so please react to it and contact e.g. any member of the EU-Parliament you know supporting the draft! / With best regards (...)" 

Naturally, we "redirect" and "transfer" - in our case to Jan, Birgitta, Ingemund, Anita, Marit & Christian ... just as to Jenny,  Maciej, Ola, Marie, Anna, Bas, Terry, Tessa...

 Read more 

Ha ett bra Bokjullov...

CONTACT:
Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE

Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email: es@landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe