Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 6

(L&C's Tip-of-the-Day: 
Read it with No 5!)

           
Skogen vi "är" i ingår även i en än större berättelse...


Foto : Thomas Karlsson/ DN/
Weylers förlag, 2012


Citat ur greklandssvenskens Theodor
Kallifatides nya bok: 


Brev till min dotter, 2012:


”De ville höra vad jag
skrev på och jag
läste högt för dem. De
hade en del praktiska
synpunkter att komma
med. Licentia poetica
fungerade inte för dem.
Världen är som den är.
Man ska lovsjunga eller
förbanna det som finns,
inte det man hittar på.”                        
   

 Nyhetsbrev Nr 6 

       
        Oktober 2012
 
                  www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    

Landsbygdsuppror i Sverige: bara för Gallerian? 
Traktorsuppror skådat vid Gallerian!
Nja... hösten 2012 känns bilden minst sagt splittrad. Å ena sidan människor "från Rögle i söder till Kiruna i norr" som går ut med klassiska affischbilder för att markera missnöje: det är nog nu!. Det kan gälla allt från krav på hjälp  av staten för att uppehålla livskraften på landsbygden genom krav på bevarande av skolor, vårdcentraler, butiker och mackar, till "Gotlandsupproret"... Det senare kom ju fram i samband med Länsstyrelsens/Framtidskommissionens program under Almedalsveckan.  Då gällde det att "bidra till en mer framtidsinriktad debatt (...) och att vara en del av Framtidskommissionens analys av vilka framtida samhällsutmaningar Sverige står inför": ett uppifrånperspektiv, alltså. Men samtidigt vill t ex "Gotlandsupproret" veta mer om hur just "utomparlamentariska" franska bönderna arbetar: "Vi har hört att stad och land hör ihop på ett naturligt sätt i Frankrike. Gör man något som är negativt för landsbygden där, så ställer stadsborna upp", säger Gunnar Bendelin som tog initiativ till ett gotländskt landsbygdsuppror. Landscape & Citizens skulle nog även kunna tipsa Gunnar och hans vänner en del... Vi tror också att det behövs en Think Tank om en mer internationellt präglad landsbygdsutveckling i Sverige och har skrivit en artikel om detta till bla The Finnish Village Movement/European Rural Alliance. Inte minst bör Europarådets syn på en landsbygdsutveckling med full demokratisk "knorr" vara av intresse i ett land och en tid då en ratificerad Landskapskonvention väntar på att genomföras...?  Läs mer     
 
                                                                                                                       
Efter "Skogen vi ärvde": dags för "landskapet"...

I skogen vi ärvde, norra Gotland, oktober 2012
Maciej Zaremba, har alltid haft en skarp blick för det ursvenska, vilket är särskilt intressant när han som född i Polen anställer jämförelser med modernt skogsbruk, som den svenska utvecklingen mot "virkesåkerbruk". I en ny bok berättar han om "den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en landsbygdsminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en rationalitet som inte är rationell. Sen 70-talet har varningarna hörts, i dag ersätts de sista naturskogarna av granplantager. Sverige ömsar landskap. Riksdagen tittar bort." Det är jättebra att Maciej Zaremba slår larm i frågan och nätverket runt Landscape & Citizens kan bara lova att vi från vår sida kommer att fortsätta att söka få kontakt. Vi tror att det är dags att ännu mera öppet vidga frågeställningarna. Ja, Maciej, kanske är vi överens om att kungen helt säkert visste vad han gjorde när han valde att INTE dela ut priset direkt till NSF:s representant i Ojnareskogen, nyligen - en manifestation för skogens bevarande, som för övrigt din serie, säkert bidrog till... Men vad ska vi ha istället och hur behandlar vi motstridiga intressen, så att "korporativismen" verkligen får sig en törn? Där behövs en utvidgad diskussion. Snart.  Läs mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Europa: 6:e "privatlektionen" (av 10) om en europeisk landsbygdsguide"  
Fiske i Ukraina - inte fiske i Sverige?

Frågan är hur aktuellt det är i Sverige att sätta in t ex vår svenska "skog" i ett mer övergripande sammanhang där Sveriges förhållande till andra internationella konventioner och andra länders erfarenheter framgår? Svaret är: mycket! Liksom man nu i t ex Italien jobbar med att bättre integrera biodiversitetsaspekter i traditionella landskap, så måste även Sverige ta tag i sin fråga om hur "promota" ett Europa, inklusive Sverige, där LANDSKAPET blir det nya paradigmet för att ta hand om miljön. Sveriges Achilles-häl är snarast att en övergripande förståelse och acceptans för landskapet haltar generellt. T o m "skogen", förstås väl bäst om vi bekämpar vår svaghet för "en-fråga-i-taget" och utgår från ett antal huvudaktiviteter som sedan spaltas ner i sina mindre beståndsdelar. Är det inte så insikt uppstår om helheter? Ur lektion nr 6, som du som vanligt hittar på hemsidan, se Landskapsvärdering"1  Odlingsbruk och sätt att organisera arbetet, 2  Djuruppfödning och liknande, 3. Växtslag, inklusive skog och skogsbruk, 4  Kustfiske, 5  Sötvattensfiske..". Låter det för "stort"? Men då glömmer du att det inte sällan är genom att ta ett steg tillbaka och söka förstå själv, som man ger sitt favoritlandskap - kanske ett kalhygge - en verklig chans... Experter med stort ”E” har ju även andra intressen än din skog! Den bästa förståelsen kommer ur en helhetssyn - ocg är ett ständigt återkommande särmärke - och adelsmärke - hos den Europeiska landskapskonventionen. Utan den hamnar vi garanterat i nationalismens frestelser, vilket, när det gäller landskap, oftare leder till segregering, särintressen, splittring: ”man ser inte skogen för bara träd” - än motsatsen. Fråga Maciej Zaremba! Läs mer
____________________
Kommentar bilden till vänster: Bilden till vänster av när Maciej Zaremba började sin resa bland nedhuggna tallar utanför Hans Åfelts fönster i Storfors, Värmland och som sen spritts över landet: den är förfärlig. L&C väljer att, inledningsvis, slå tillbaka genom att peka på behovet av FLER BERÄTTELSER, dom kan utmynna i krav på bättre LAGSTIFTNING för landskapet i Sverige! "Landscape, Bottom-Up". Det behövs många berättelser - inte minst ute på "allmänna platser" både i Landsbygdsperiferin och i Storstadssuberbia - istället  för bakom stängda styrelsedörrar. Kanske dras då trollen i ljuset... 

The 27th October 2012, in Königswinter, Germany:CIVILSCAPE IN ACTION, Bonn 2012

L&C would indeed have liked to attend today in EnergyScapes preparatory workshop for the
Implementation of the ELC in Königswinter, Germany, not least to know more about the workings of our Partner, CIVILSCAPE and on how landscape issues are discussed from many viewpoints concerning wind mills - this "sore toe" for the landscape... It was not possible this time... For the interested of many tongues, here are some general information concerning the questions CIVILSCAPE tries to answer on this occasion of "ENERGYSCAPES": • How can the development of renewable energies be advertised and the awareness for the necessity of this change be raised? • How can the value and the permanent transformation of the cultural landscape be conveyed? • How can public participation be ensured and civil societies be involved? • How can this support and participation be optimized? • How do actors of civil society organisations meet this challenge? Apart from this, CIVILSCAPE and the BHU also has invited the participants of the conference to a field trip to historical and contemporary sites of energy production and transmission, see at SiebensgebirgsmuseumRead more
Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
CONTACT:
Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE

Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email: es@landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe