Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 5 

           (LoC:s Tip-of-the-Day:
Read together with No 6!)


Chaos-de-Nîmes

Foto :

Chaos de Nîmes-le-Vieux,
Lozère, Frankrike


© Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - 
CEMAT, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,
2009

Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
         Eva Salevid
   

 Nyhetsbrev Nr 5 

           
            September 2012
 
             www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    
   

Forts:
"Vi kör på fälgen" - medan  Europa bejakar "det gemensamma goda"...Michael Dower - på väg in i en svensk landskapsdebatt med lyft?

Minns ni sommarens intressanta radioserie: "Kluvet land"? T ex det program, där Michael Dower (t hö), som kan ELC på sina fem fingrar, intervjuades och den lilla engelska byn East Harptree med 230 invånare fick illustrera en helt annan respekt för landsbygdens folk än svenska myndigheters? Detta program handlade om att SKAPA attraktivitet med hjälp av deltagande människor. Visst, man kan inte tänka sig att 230 svenskar i motsvarande situation verkligen skulle kunna hålla igång en affär bara genom att jobba gratis i den gemensamt ägda affären ett par timmar i veckan. Villkoren är tuffare här. Men det handlar även om att ha lärt sig bejaka den gemensamma saken - vilket svensk lagstiftning på landsbygds- och landskapsområdet idag INTE gör. Därför blir det också (läs nästa nyhetsbrev!) snarast ömsesidigt ryggkliande, som kommer att gälla: "hjälper mig så hjälper dig". Varför så olika villkor i ett och samma Europa - och i detta fall mellan två länder där i varje fall det ena gärna framhåller ömsesidiga vänskapsförbindelserna i alla tänkbara sammanhang? Som översättare av Observationsguide för landsbygdens arv i Europa (kommer snart i bokform) kan jag se en, viktig, orsak: engelsktalande människor har (liksom fransk-, rysk, polsk, spansk eller italiensktalande) tillgång till officiellt material, inte enbart från den egna staten, utan även från t ex Europarådet, en organisation som bl a verkar för demokrati ochrättsstat. Och detta hjälper: Som alla vi som någon gång vistats i leende engelska Cotswold-takter sorgmodigt måste konstatera, så har vi i Sverige våra "kalhyggen" och vårt individuella maktlösa raseri mot ofullkomlig myndighetsutövning att samlas omkring... Men var finns samlingen kring det gemensamma goda i landskapet? Läs mer        

                                                                                                                                                                                       Vem har rätt att läsa landskapet? M. Dower: "Alla"                                           Vinförsäljning - hus - skog - sjöar - vägar - gruvor ...                                                                                                                                                 
Men när och av vem ska detta "landskapspaket" bindas ihop för oss fåkunniga medborgare? Vi, som i mer än 100 år uppfötts endast på det mest "konkreta" i en från övriga Europa ofta isolerad monarki? Vi behöver alla bli mer delaktiga i vad som just nu händer med landskapet. Det ramaskri som ljudit i tidningar, radio och i bokform om SKOGEN, följs nu av GRUVORNA: alltid bara delkomponenter av LANDSKAPET, trots att det bevisligen är detta ord medborgarna lättast tar till sig. Ett sammanträffande? Knappast. Det har under det första året efter ELC:s ratificering, i början av 2011, tyvärr tydligt framgått att svenska myndigheter föredrar att verka för landskapet utan den HELHETSSYN, som RAÄ rekommenderat vid införandet av Landskapskonventionen. L&C tänker belysa detta på djupet. Just nu vill vi dock bara att fler ska veta, t ex Skånes Miljöfond och "Hela Sverige ska leva"-rörelsen med säte i Stockholm, att utmärkta metoder för att vi ska bli FLER som läser landskapet ( "Lire le paysage", som fransmännen säger) för dettas bästa idag finns och är dokumenterade. Läs mer


Bröd och vin - basnäringar att stödja lokalt

Europa: 5:e "privatlektionen" (av 10) om den europeiska landsbygdsguiden

"Lektionerna" från ideellt engagerade Landscape & Citizens fortsätter! Nu har vi hunnit till se avsnitt i guiden som - osvenskt nog, kan man tycka - handlar om privatlivets helgd, som vägen mot större förståelse för bl a deltagardemokratins innebörd... Jag tänker på våra tappra vinodlare i söder... Men i vårt monopolistiska Sverige stöds knappast några vinodlare genom att en i år synnerligen spartansk svensk vinskörd, måste avhämtas via Systembolaget s uppsamlingslada för att "politiken" ska känna sig trygg... Så här yttrar sig i alla fall en envis och ideellt arbetande svensk fransklärarinna för att - bl a - främja även medborgarnas tilltro till sina egna luktsinnen och smaklökar: "Men jag menar att det är här som denna guide fyller en viktig uppgift i vårt land. Inte minst i nådens år 2012 med DN-serien om ”Skogen vi ärvde” på mångas näthinnor och med Kristina Mattsons bok, som vi skrev om när den kom ut och vars frågor sen växt vidare genom den tankeväckande serien ”Kluvet land”, på P1, så måste vi inledningsvis konstatera en sak: Vi lever med en ingrodd föreställning att landsbygdens frågor måste lösas på svenskt vis. (---) Den här Guiden vill påminna om vad som tänks och tycks i just de frågorna på olika håll i Europa. Och där är privatlivet för det mesta viktigt!" Läs mer

In EnglishSkönheten och odjuret eller mellan Zarema och Jewert

What is "beauty" and "esthetics" concerning the landscape in the very narrow small state perspective? I am pondering the question in the context of the LANDSCAPE and IMAGINATION/PAYSAGE et INVENTION Conference, that is to be held in Paris, May 2013. The problem seems to be official Sweden's far too little - or falsely humble? - interest in these questions from a more Pan-European perspective - that some of us believe to be the most close to citizens. "The landscape concept should be clarified and made operative" as The Royal Sw Academy of Agriculture and Forestry, the KSLA wrote already one year ago - but how democratic will this more national concept then be? Read a key text, in close collaboration between KSLA and the RAÄ, Swedish National Heritage Board, that are in charge of the implementation of ELC in Sweden, so far, cited by the first sentences of the Sustainable Development Committee of this text, an essay, called: Not only Bread and Planks, by Jennie Jewert. After a long serie in the national newspaper Dagens Nyheter on the theme of "The Forest we herited", 2012, the essay probably reached a large number of readers: "How did beauty become an ugly thing? Within the nature protection sector and even more within environmental policy during the last decennies, ethetic issues were light-weighted or not even considered a legitimate interest..." To be followed! Read more 
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email es@landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe