Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 4 

           
Chaos-de-Nîmes

Photo :

Chaos de Nîmes-le-Vieux,
Lozère, Frankrike


© Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - 
CEMAT, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,
2009

Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
         Eva Salevid
   

 Nyhetsbrev Nr 4 

           
            Juli/July 2012
 

Stad-land: "Vi kör på fälgen..."

P1:s Godmorgon, världen beskriver landsbygdsläget i juli Sverige 2012. "Det händer något, det rör på sig, det bubblar", sammanfattar en röst, upprymt. Verkligen? Var det inte bara lite Efter-Almedalensnack i studion med ungefär samma argument som tidigare? Det har kommit några böcker om landet utanför tullarna på senare år: Per Wirtén, Kristina Mattsson, nu i år Dan Jönsson... i varje fall de två senare ungefär som om landsbygden var en läxa som ålagts dem, utan entusiasm. Kristina Mattsson noterar i programmet med desillusion och adress åt makthavare: "Det finns inte så mycket att hämta på landsbygden längre" - och lanserar en ny term, "metronormalitet" som för att ytterligare understryka att den svenska landsbygdens räddning måste komma från storstan. Nej, hoppet står, liksom alltid, bara att finna hos dem som inser kampens räckvidd: kanske de som ligger bakom debatttidningen Landsbygd & livskraft på siten Hela Sverige ska leva. "Det är nog nu! Skolor, vårdcentraler, butiker, mackar läggs ned – men nu jäser det i landet – från Rögle i söder till Kiruna i norr". Och kanske hos dem som, likt gotlänningen Gunnar Bendelin, inser att kraften för framgångsrikt hävdande av landsbygdens rättmätiga krav hittar man kanske - nu som förr - hos franska bönder...   Läs mer                                                                                                                              

Paris: Landscape and Imagination 
Landscape and Imagination, Paris 2013
Tänk er tanken att Sverige är den missförstådda byn! Fråga är om inte journalisten Peter Kadhammar i Aftonbladet 1 augusti träffar bäst: "Sverige är, trots alla våra utlandsresor, trots vår exportindustri, en by där blickarna är vända inåt. Vi är oss själva nog. Vi pendlar mellan blyg självutplåning och skryt och verklighetsfrämmande tro på vår betydelse." Har vi råd med den blygheten idag? Med mer självtillräcklighet? I en kommande storkonferens om kommunikationen av landskapet i en förändrad värld, anordnad av UNISCAPE och som äger rum i Paris 2013, utmanas i alla fall traditioner på riktigt. Bara att den kallas LANDSKAP OCH INNOVATION (på franska förstås) medan engelskan stavar: LANDSCAPE AND IMAGINATION... Men under denna lek med ord och vedertagna roller: en intellektuell spänst! Flera hundra personer har inbjudits tala om allt från definitioner, historia, konst, vetenskap och styrning ("governance") på det givna ämnet. LoC lär få anledning återkomma.   Läs mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Europa: 4:e "lektionen" (av 10) om den Europeiska landsbygdsguiden nu ute

Ur Observationsguide för landsbygdens arv i Europa, CoE
Är det verkligen en boendets slit-och-släng-kultur svenskarna eftersträvar? LoC har svårt att tro det. I 21/2012 av Dagens samhälle läser vi att Sverige ligger efter både OECD och grannländerna när det gäller nybyggnation. Kommunerna skyller på eurokrisen - men sannare tycks vara att vårt land saknar en långsiktig boendestrategi, som gör att hela landet kan leva. Eller leva upp, som ätt sätt att satsa på långsiktig tillväxt istället för bara budgetdisciplin... LoC har ett förslag: låt nytt byggande forma sig i tätare samband med och en uppvärdering av svensk byggnadskultur från landet till staden! För det behövs även större regionalt, tror vi – kommunerna är för små. När vi nu kommer ut med fjärde numret av ett nyhetsbrev om en Europeisk landsbygdsguide av medborgare (Europarådet med vänner) - för medborgare, så flaggar vi denna gång lite extra för att har vi kommit till byggnaderna och deras kvalitet. Och vikten av att nu verkligen låta boende/tilltänkta boende komma till tals. Landsbygdsguiden har översatts till åtta språk - det vore väldigt konstigt om den inte skulle ha nog bränsle för en bra svensk stad-och-landdebatt!   Läs mer

About the Landscape & Citizens Newsletter 

LoC started up after a long working experience in the urban-rural countryside around Strasbourg in the 90s. The network went on with the exhibition of the dense and richly illustrated European Rural Heritage Observation Guide by CEMAT/Council of Europe, translated into Swedish and exposed at the big LANDSCAPE AND DRIVING FORCES Conference in Malmö, 2009. The idea was, and still is, to start up some small innovation project around the Guide, an idea that after an initial Seminar at Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Skåne, March 2010, was further developped by the help of UNISCAPE, Florence, October 2010. That is why, in order to promote the Guide after the Swedish ratification of the European Landscape Convention, January 2011, I have initiated a simple citizen-to-citizen dialogue of what it is all about in the form of a few short "lessons", everything possible to download on my site. I would like to have direct contac with people engaged in the field, inside and outside Sweden. A hope, now the more urgent, since the adventure of the Guide in Sweden continues in the framwork of the LANDSCAPE and IMAGINATION/PAYSAGE et INVENTION Conference in Paris, May 2013. You, who have own good ideas on the crucial concepts of Landscape: "milieu", Place, Environment and Heritage in a susiainable development perspective - why not send a mail?   Read more
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email www.landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this Newsletter?  Unsubscribe