Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 

Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
Eva Salevid
Newsletter No 3 
           
Chaos-de-Nîmes
Photo © Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - 
CEMAT, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,
2009
Chaos de Nîmes-le-Vieux,
Lozère, Frankrike
   
 Eva Salevids Nyhetsbrev/Newssletter No 3 
           
            Maj 2012
 

Nyhetsbrevet anpassar sig - nya brevet är ute!


Vintern/våren 2012 följde inte önskat förlopp när det gäller regionalt intresse för våra landskapssträvanden ur medborgarperspektiv sen flera år. Möjligheter att starta blogg och via den få ut info om Landskapskonventionen ur ett Landscape & Citizens-perspektiv framstår som betydligt lättare (dock: svårt!). Eventuella misstag måste nu analyseras. Ändå har jag, som politiskt aktiv (FP) alltmer kommit att inse att det som måste göras, sker individuellt - från "stuprören" finns inte alltid det stöd att hämta, som kan förväntas.
Ur Observationsguide för landsbygdens arv i Europa, CoE
Nya stjärnan Loreen gör azerbadjanerna uppmärksamma på deras avsaknad av mänskliga rättigheter, hör vi. Men att mänskliga rättigheter även förknippas med "the territorial dimenasion of Human Rights", d v s, landskapen, tack, mycket lite för vår del... 
 
LoC strävar docl på med bl a sitt "landsbygdsguidesprojekt", som erkändes som sådant av Region Skåne genom ett seminarium på Tomarps Kungsgård, Kvidinge, i mars 2010, liksom senare, internationellt av UNISCAPE. Nu berättar vi vidare om allt som den europeiska landsbygdsguiden från Europarådet skulle kunna tillföra vår svenska debatt - och en bredare och mer medborgerlig förståelse av landskapet - först, i ett antal enkla "lektioner" och nyhetsbrev, nedladdningsbart.

Tre gårdsbyggnader vid en vägkorsning omgivna av mognande grödor och lite skogsdungar. Sett i helikopterperspektiv behövs inte mycket mer för att appellera direkt till människans nedärvda känsla för balans, jämvikt, proportioner. Sidan 32 i Guiden. Enkelt, kan tyckas. Men i nuvarande, segregerade samhällsklimat uppstår då diskussion om saker som: vem som ska ha lov att uttyda denna landskapsbild? Det finns länder som självklart låter medborgarna delta i den uttydningen, eftersom innovation och samhällsutveckling mår bra av detta. Andra: icke. Den från början harmoniska bilden, tolkad av på förhand utsedda intressenter (den berömda "gräddfilen"), blir plötsligt misstänkt... Fortsätter det så, blir det kanske snart Sverige som uttolkar ELC för resten av Europa? Varför inte uppfinna hjulet en gång till!

The Newsletter adapts to realities - the new letter is out!


Winter season 2012 - and looking back, our hope to catch a regional stakeholder interest in our European perspective of the European Landscape Convention seems rather to have failed. It seems easier (though difficult!) to start up a whole new personal blog to make known those same landscape-in-a-social-perspective issues... Mistakes must now be analyzed. Still, it seems clear that from the Swedish "downpipes" little help is ever given - Show me, I'm wrong!

Isn't it strange: new celebrity Loreen from the Eurovision song contest takes an interest in the state of Human Rights - in Baku. However, the "territorial dimension of human rights and democracy" related to our landscape in Sweden is never heard of.

LoC still strives on, however, with a Project that was recognized at regional level in a Seminar at Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Mars 2010, as internationally by UNISCAPE, in October. Our simple story-telling of what a more European perspective could bring goes on in the form of a few short "lessons", for the sake of the interest, possible to download on the site.

Example: Three farm buildings at a cross-road, p 32, Guide: You must select a locality - that allows for a comprehensive approach - with biogeographical unity -. How simple - and yet complicated, when the very use of a "universal" seeing perspective - opening up for equity, balance, human proportions - are being understood as controversial... Yet, as we very well know, there are states that in this moment allow for more participation of the citizens on landscape issues. Concerning the Guide, let's repeat what the translator of the romanian vs of this European Guide once said: we had better not reinvent the wheel... Look! People, in Europe, 2012, are not dumb - just more or less disappointed, many wanting to start up a more innovative era...
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email www.landscapecitizens.se

 

   You don't like to receive this News Letter?  Unsubscribe