Kitka River av Ilkka Halso

Landscape&Citizens I SVERIGE. I EUROPA
I SVERIGE -
och Europa.
         

 Newsletter No 10 

          


Invändningar i 

seg debatt:


- "Planering" - sånt ger mig gåshud!
- "Planering" - typiskt spöke från Sovjettiden!
- "Planering" - byråkrater tar politikernas jobb!Men avsikten här är tvärtom!- Hur utbildas folk så att dom själva   har koll på bäst-före-datum?

- Ja, hur blir politiker  lite klokare?

- Nyckelfrågor på vägen mot en HÅLLBAR
UTVECKLING...


SAGT UNDER ETT REGION SKÅNE-FINANSIERAT SEMINARIUM PÅ TOMARPS KUNGSGÅRD, DEN 4 MARS 2010.
 

                        *

Erkänn arvets egenvärde!
Tala "landskap" med folk - då slipper du fördumma dem - och dig!

Se helheten i landskapet!


© Observationsguide
för landsbygdens arv i Europa - CEMAT, Europarådet,
sv översättning av
E. Salevid,  2009. I bokform, sen 2012, på NOMEN Förlag, 

                   


   *
Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
       

Foto av E Salevid, initiativtagare till Landscape & Citizens, 2006
         
   

 Nyhetsbrev Nr 10

Den 12 augusti 2013 

           
       
 
             www.landscapecitizens.se |  PDF-fil  About |  Subscribe    
Med  "Lektion 10"  avslutar Landscape & Citizens de tio nyhetsbreven

Andra länder har råd med ARV!
Välkommen till Evas Nyhetsbrev Nr 10 om boken Observationsguiden för landsbygdens arv i Europa av Europarådet. Den kan nu beställas/inköpas på närmsta bokhandel, bibliotek. Klicka på NOMEN Förlag, Visby eller Ad Libris.
Den här sista gången är det hållbar utveckling som står i fokus. Vi ska vi möta Europarådets tankar om hur man som kulturarvsförmedlare eldsjälar, kunskapsankare, t ex inom media, föreningsaktiva -  alla kan "lyfta kulturarvet" "hållbart" (jmf ett aktuellt svenskt program med samma namn!). Såklart i Sverige - men OCKSÅ som en europeisk idé som skapar solidaritet i  ett finanskrishärjat Europa.
Hela sista sista kapitlet i Guiden handlar faktiskt om detta - för att antyda vikten...
Men hållbar utveckling och arv/ kulturarv/naturarv på landsbygden kan inte tänkas utan att man samtidigt vågar tala om värden, värderingar - något som den hedervärda ESO-rapporten av Ewa Rabinowitz, Bonde söker bidrag, är det senaste tydliga exemplet på! 

Vilken är Europarådets ingång i det myckna talet om hållbar utveckling? Om du går in på deras site, så finner du dokumentet The Guiding Principles for Sustaianable Spatial Development of the European Continent - Recommendation (2002), ibland citerat även i Guiden. Det är fråga om det breda tillvägagångssätt, som en gång norska Gro Harlem BRUNDTLAND tog vid FN:s toppmöte i Johannesburg och som undviker särintressenas förbannelse. Motsatsen, till den vanliga "naturvetenskapifieringen" av begreppet - men också inlåsningen i "en-fråga-i-taget-logiken", som bl a vissa svenska svenska departement/ (stuprörs)myndigheter har så svårt för att överge, antagligen av historiska skäl. Det är viktigt att konstatera detta eftersom den Europeiska landskapskonvention också har denna öppna ingång...

Det som väglett Landscape & Citizens under den tid försvarliga tid nätverket sysslat med att sprida denna Europarådsguide, har varit övertygelsen att vi i Sverige, som en av de äldsta  Europarådsstaterna, och som svenska medborgare i EU sen 1995 har glädje av att själva mera lyfta allmänintresset av en hållbar utveckling, enligt ovan. Läs mer 

Landscape as a Project
The European Landscape Convention of the Council of Erurope
Det handlar om något så absolut grundläggande som att våga lyfta allmänintresset av hållbar utveckling, t ex att inte fuska den deltagardemokrati, som är högprioriterad i Landskapskonventionen och i Guiden. Jmf t ex UNISCAPE:s viktiga arbete (länk). Institutionernas och korporationernas makt är seg, som 2012 år Miljöjournalist, maciej Zaremba, tydligt visade Sverige i DN (länk skogserien...). Guiden visar detta konkret, t ex i skolan, där man kan främja en större förståelse för natur- och kulturarvsfrågorna, när det gäller t ex funktionsnedsatta, som där intresse för kulturarv finns, kan ges uppgifter kan skapas, som lyfter värdet av kulturarv. Men även dem som, utan att definiera sig som en särskild behovsgrupp, intresserar sig för olika former av frivilligsektor (NGO:s) rörande landskapet och vill delta i samhällsutvecklingen, så att kulturarvet - lokalt, regionalt och nationellt - blir en källa till glädjefull insikt i samhällets mekanismer och hur detta alltid kan utvecklas. 

Guiden förespråkar tillgängliga mötesplatser i vardagen, som även uppmuntrar till allmännare debatt, om bygden, landskapet, den större gemenskapen, kopplad till ett territorium... Man vill hjälpa civilsamhället att bli mottagliggöra sig för kulturarvet, vare sig detta kan upplevsd som stort eller litet och man fokuserar därför på sådant som kunskapspooler där praktiker, aktörer och beslutsfattare kan mötas i gemensam dialog om vad som behöver genomföras. Vi möter bl a ännu i Sverige 201, knappast särskilt överutnyttjade begrepp som "rundabordssamtal" eller "närvaro av observatörer". Kunde kanske kallas långsiktigt hållbar utveckling om kultur?

Guiden ger i vilket fall en kulturblick på hela landsbygdsarvet, där vi i ett flygperspektiv kan urskilja både det gamla traditionella landsbygdssamhället av typ vårt eget, modernismens epok och t o m postmodernismens epoker, utan att ta blicken från just landsbygden... Syftet är att få oss alla att inse att vi ju själva ingår i en rad kulturarvsskapande processer, där de värden som finns representerade i ett samhälle om kultur(arvs)frågor, får sin betydelse för just det samhälle vi tillsammans skapar. Alltför mörka solglasögon är kanske här till hinders? Större transparens?

På så vis argumenteras för en ny form av "komplementaritet", nya slags partnerskap för att utveckla landsbygden i direktdialog med dem som äger/lever/är verksamma eller på annat vis kan någonting om förhållandena där. Men det räcker inte bara med råd, man måste även vilja/kunna genomföra dem i praktiken: "Det kräver mer samarbetsinriktade styrmetoder från beslutsfattares sida, något som kan vara besvärligare att genomföra än enkel myndighetsutövning". Vargens öden och äventyr i Sverige? Det nya Landsbygdsprogrammet 2013-20? Ja, nog märks det att en övergripande politisk organisation som Europarådet ofta kan uttrycka sig betydligt mera insiktsfullt än mången mer traditionellt inordnad och "plånboksinriktad" stat förmår göra...   Läs mer

Stödmetoder, Modes de soutien...Transmission - Sustainability - Simplicity

Det sista kapitlet i Guiden om "Landsbygdsarvet som en nyckel mot hållbar utveckling" - artar sig till en utmärkt checklista för hur faktiskt hela Landskapskonventionen idealt bäst kan genomföras. Det är därför synnerligen viktigt för alla som är det minsta intresserade av denna viktiga konvention. Här nöjer jag mig med att bara ge ytterligare några lästips: Om social ekonomi - läs sid 95. Om att kulturarv också inbegriper europasamarbete (och därför, såklart bör innefatta aktörer som är positiva/har kunskap om detta) - läs sid. 95. Om att hela denna struktur av "upplysthet", som Observationsguide för landsbygdens arv i Europa således skapar på knappt hundra sidor kan behöva förstärkas av en nationell guide med Europarådsguiden som bas - läs sid. 96. Om vikten av att tänka i kulturarvsprocesser och i kontrakt - läs sid. 97.

Eller också väljer du att helt enkelt införskaffa hela boken, som finns på svenska på Nomen Förlag, Visby, via Ad Libris eller ditt bibliotek. Lycka till! Läs merAussi 

 

 Det är nu dags att erkänna arvets egenvärde, 2013. Endast så gynnar vi

landsbygden som en åter alltmer självklar del av hela det svenska samhället.
CONTACT: Eva Salevid, Network of Partners of the European Landscape Convention of the Council of Europe, Partner of CIVILSCAPE
Gamla Malmovagen 139, 262 92 SE-ANGELHOLM, tel 00 46 (0) 70 376 88 64, email es@landscapecitizens.se

 

   That's it!