Photo: Ilkka Halso


        I SVERIGE-
                     - i Europa.

  Språk
  Start
  Kalendarium
(vilande)
  Nyhetsarkiv
Alla
  Fördjupning
(vilande)Idag - 2012-04-23 - dagen efter franska presidentvalet I, vill LoC avslöja en blå-röd-vit storsanning...: det behövs nog mer Descartes i planeringen ( i vår tolkning: "Jag ser, alltså finns jag")...

2000 dagar efter det svenska undertecknandet av ELC
2006
Andy Warhol: Do it yourself (landscape)
2009
Traditionellt landskap, Skåne
2010
Bleu-blanc-rouge. Och lika många hänvisningar till ett långvarigt uppföljande av vad som händer med denna konvention i Sverige...  Bara att klicka och upptäcka!
med andra ord:
ett varaktigt intresse
för hur ett politiskt intressant franskt samhälle genom landskapspolitik & civilsamhälle skulle kunna påverka även oss i Sverige.  Bloggen är f n vilande!


Landskaps-
försvararna:

   
"Medborgaren - mer än statist!"

Landscape&Citizens

Europarådet uppmärksammar globaliseringens faror för landskapets kvalitet


"Unfortunately,  developments in
agriculture, forestry, industrial and mineral production techniques

and in regional planning, town planning,
transport,

infrastructure, tourism
and recreation and, at
a more general level,
changes in the world economy, have often

damaged the
landscapes
or obliterated their distinctiveness."


EUROPARÅDET, 2000

"Thus, it was not the laws of nature that first and foremost shaped Siena or Skåne as a landscape place, but the laws, customs and justice of the people of Siena or Skåne. This, in turn, gave Skåne its characteristic appearance such as it might be painted in a landscape picture like Lorenzetti's. If you look at Skåne this way you get an idea ofthe role of justice and power in shaping Skåne as a place. Do you see run-down buildings, public squares and parks covered with graffiti and swear words, or does their care and design reflect public pride? Are public squares meeting places where community life is shaped and buskers can play their drum while people dance ( as in Lorenzetti's image of good government), or are people chased from these places by soldiers or the police, to prevent them from making their culture and opinions known (ved at bringe dem til torgs)? Are the rural fields a diverse home for farmers, wildlife and leisure pursuits, or are they monotonous, windblown squares of  pesticide poisoned mono-crops? Such things tell us much about justice, power and political landscape in Skåne, or the Bronx, or Iran, or anywhere"

Kenneth OLWIG, i Landskapsobservatorium, Skåne, 2013
"Men är den något att hålla i handen, när det blåser? På regeringskansliet är det i varje fall ingen som vill lägga ut texten kring varför regeringen anser att konventionen kan implementeras utan författningsändringar. Jag hänvisas runt mellan olika personer,
och vidare till Riksantikvarieämbetet. (---) Men det var alltså så det blev."  

Jenny JEWERT/KSLA, om ett ELC i Sverige,
"ad minimum", 2012

"Vilket plats för Europa? Det finns en europeisk 'savoir-vivre' [levnadsvett], som jag personligen sätter mycket högt och som är sammansatt av en jämvikt mellan individuella friheter och at man bryr sig om det allmänna bästa, lojalitet mot traditioner och öppenhet mot andra, andlig strävan i skilda former och känsla för materiellavärden. Den härrör kanske ur vår långa historia, en varierad geografi, av månghundraårig samlevnad av länder med olika seder, språk och inställningar. Man börjar drömma om en  « europeisk vår » efter den « arabiska våren » en vår som fullt och helt förnyar det demokratiska äventyr som inleddes för några hundra år sedan."

Tzvetan TODOROV, (fransk invandrare från Bulgarien), 2012"Je vote - donc, je suis ! - Jag röstar - alltså finns jag!"

Kvinnlig väljare  vid valurnan, Tunis, 2011


"Rasera inte kulturarvet!

I Sundsvall har den planerade rivningen av sekelskiftesvillorna i Petersvik länge varit på dagordningen. Vi som bor i andra delar av landet kunde läsa om den i SvD den 24 juli.
För mig och många andra kom det som en chock - har vi ingenting lärt av 60-70-talets rivningsraseri?

Visst fanns många gånger fog för rivningar: Klarakvarterens kåkar var knappast idyll. Men mycket annat kunde ha bevarats. I stället jämnades det glatt med marken av kommunpolitiker som hellre tänkte stort och nytt.

I Göteborg, Stockholm, Landskrona, Malmö och en mängd andra svenska städer märks rivningsraseriet ännu som ett sår i stadsbilden.


Kloka liberaler går därför varsamt fram. Debattörer och politiker som Olle Wästberg och Madeleine Sjöstedt har genom sitt engagemang i stadsbyggnadsfrågor bidragit till en ökad medvetenhet kring kulturhistoriska värden.

Runtom i Folkpartiet finns, vet jag sedan gammalt, många människor som är engagerade för bevarandet av vår kultur- och byggnadshistoria.

De är det dels därför att de ser människans behov av det vackra, det estetiskt tilltalande. Men också därför att vi människor  behöver historien, det förflutna, för att förstå oss själva och samtiden.
Jag hoppas innerligt att Lars Persson med flera folkpartister i Sundsvall tar sitt förnuft till fånga och bidrar till att bevara, istället för att rasera, det lokala kulturarvet.

Ida Thulin, Folkpartiet Liberalerna, 2011
 


"Under fyrtiotalet hade det funnits en alternativ modell för svensk välfärdsutbyggnad (...).

Om staten tog över skulle den folkliga förankringen gå förlorad och byråkraterna ta över (...).

Efter Socialdemokraternas seger i ATP-striden upphörde, med Anders Isakssons ord, 'i praktiken all principiell diskussion om välfärdspolitikens inriktning: staten garanterade inkomsstryggheten, ömsesidigheten övergavs, Gesellschaft överflyglade Gemeinschaft.'

Den enskilde medborgaren ställdes nu i en direkt och oförmedlad relation till staten, fri från ansvar och förpliktelser gentemot olika former av kollektiv gemenskap i det civila samhället."

Henrik Berggren, 2010


 
"Gemensam redovisning
av
gruppdiskussion (---)

• Gruppen framhöll
nyttan med
konventionen som bör innebära
möjligheter till överblick
och
samordning. Arbetet bör
ge
möjlighet att frångå
"frimärksplaneringen"
och i stället se till de
större sammanhangen.


• Genomgående
betonades
frågor om demokrati
och
underifrånperspektiv.

• Sektorisering ansågs
vara ett av de stora problemen i den
svenska miljövården.


• (---) Man höll heller
inte med om att Sverige skulle ligga långt
framme när det gäller
lokalt deltagande i planeringen. Tvärtom
utgör  Sverige en starkt centralistisk stat och
starka stater lyssnar
gärna på starka experter
och mindre på de
enskilda medborgarna.
När myndigheter pratar
om förankring så syftar
man till att få
medborgarna att hålla
med om föreslagna
beslut.
Här har vi snarare
mycket att
göra för att bryta expertväldet
och se till att få en
verklig
medborgardialog."

Riksantikvarieämbetet, 2006 


"Much more
than nature, landscape is
recognised as a social construct, strongly
related to the way it
is being perceived.

(---)

Whereas nature and

biodiversity are merely normative concepts,
without clear and direct relationship
with the quality of life, landscapes play an
important role in everyday life of ordinary people."

Arjen E. Buijs, Bas Pedroli, Yves Luginbühl, 2003 

"Så är historien i stad efter stad. Gigantiska rivningar av kvarter av månghundraårig bebyggelse. Den politiska makten var stark, några få bestämde och var det något problem, ändrade man
bara stadsplanen
så att det passade Domus. Ja, KF hade till och med en egen
stadsplaneavdelning.

Så blev det
ofta när kommuner med
socialdemokratiskt styre lierade
sig med KF:s Domuskedja, ett
effektivt samarbete som fick de mest förödande konsekvenser för många
städer." 

Anders Wahlgren, SVT2, 2010
(urspr. från 2007)


"På väg ut till de nya köpcentrumen fanns det en traditionell industri som väntade på att slås ut."

(...)

"Konkurrensen skulle naturligtvis i och för sig ... vara ett utomordentligt medel att åvägabringa en effektivisering och strukturutveckling inom näringslivet. Man undviker en mängd administrativt krångel och samhälleliga regleringar i tusentals sinom tusentals detaljer.

Konkurrensens största fördel är väl kanske ändå att den i större utsträckning än planerade åtgärder uppfattas som en opersonlig kraft, där de drabbades kritik mot resultatet inte kan riktas mot någon viss person eller institution, medan kritiken mot planmässiga
åtgärder alltid kan riktas mot dem som vidtagit dem och därför mycket lättare kan få politisk resonans." 


Jan Jörnmark, 2007"Deltagandets  stege

[Nerifrån och upp. Eller: "just så här många hinder finns för att du ska klättra uppåt i landskapsdeltagandet! Inte konstigt att vi behöver en konvention...//L&C]

 1. manipulation,
 2. terapi
 3. medborgarinfo   
 4. konsultation
 5. medling
 6. partnerskap
 7. maktdelning
 8. medborgarkontroll"

Sherry Arnstein, 1969
Landskaps-
citatet
 
- medborgaren: 
mer än statist!

Öppna landskap?"(---) Det är hela meningen
Med att vara en stig.
Att det har gjorts förut.

Vem gjorde stigen? Kolare, fiskare,
Kvinnor med magra armar som samlade ved?

De fredlösa, skygga och grå som mossan, ännu i drömmen med brodermordets blod på händerna.
Höstliga jägare i spåren
Efter trofasta stövare med frostklara skall?

Alla och ingen. Vi gör den tillsammans,

Också du gör den en blåsig dag, när det är tidigt eller sent på jorden:
Vi skriver stigarna, och stigarna blir kvar,
Och stigarna är klokare än vi,
Och vet allt det vi ville veta."

Balladen om stigarna i Västmanland

Dikt av Lars Gustafsson, författare, funnen på en tavla, uppå en bro, som förenar en tysk och en fransk stad i Alsace, i det mellersta av Europa...


            Året var 1998

 

Start-Sv

... Sverige och kontinenten - samma  EU-territorium med sina landskap även när Europa förändras

                                         -åt!
...upp-
         ... som täcker... 
  "Landskapet": ett brett, kulturellt underifrånperspektiv ...
Läs den Europeiska Landskapskonventionen          Aktuellt från nätverket  Alltid   Bildgalleri   Försvararna  Nyhetsbrev  Nytt & TRYCKT  Vad gör L&C?  
Vad händer lokalt?   Vad händer regionalt?   Vad händer nationellt?
2016-09-24/-10-24

Skördetid! Efter ett år som inte riktigt liknat alla andra sen denna sida sjösattes för ca tio år sen, föreslår jag idag en början till en Bildexposé för ett projekt i Skåne NV med självklar koppling till den småskaliga och hållbara vandrings/cykelturism som nu alltmer börjar förespråkas... Men vilken Berättelse bör rimligen ackompanjera ett antal enkla, naiva, humoristiska och ändå på sitt eget vis precisa konstbilder? Bilder från ett tidigare, av Ängelholms kommun prisat projekt, Örjabäcksleden, med garanterat underifrånperspektiv på "landskapet" enligt Landskapskonventionen... Det är ännu frågan.
Se nedan den första föreslagna bilden i en kommande planerad bildexposé - kanske ute i landskapet?! - genom att klicka på LandscapeCitizens Bildgalleri!

Se även nedan resultatet av ett sedan början av sommaren 2016 nu avslutat läroprojekt inom Ängelholms kommun, som LandscapeCitizens initierade:

Appendice to Citizen's proposal by Landscape Study Circle 2015-16

Den lyckade LandskapsStudie-Cirkeln i Ängelholm september 2015 - juni 2016 är slut! Den resulterade bland annat i ett intressant Medborgarförslag med inspiration från vårt kursmaterial, guiden A Landscape Circle Study in Seven Easy Steps, som du kan ta del av dels här på Engelholms Kommuns sida, dels direkt härnedan. Vill du veta mer om hur vi gjorde och vilka lärdomar denna (första) Studiecirkeln i Skåne Nordväst gav? Kontakta Eva Salevid, alt. Karin Stenholm (adresser i förslaget)!
2016-01-31

Snart fortsätter Landskapsstudie-Cirkeln i Ängelholm som drogs igång av tre nätverk i september. För dig som eventuellt är intresserad att ansluta dig under resterande fem studieträffar och/eller till eventuella föredrag därtill, ger bilderna här nedan kanske ett hum om hur diskussionerna har gått.

Redan har vi även börjat samla information om landskapet med utgångspunkt från den charmerande Pyttebron i Ängelholm!Det behövs minst en cirkel


Vilka aktörer och handliingar kan vi se?Vad vill vi ha ut av vårt cirkelarbete?

© Alla tre bilderna ovan: Terry O'Regan

Frågorna vidgas och förtätas hela tiden, inte minst i en mindre svensk stad som just fått sin (första?) riktigt genomarbetade vision och program för den samlade centrumverksamheten inklusive alla leder till och från stadens hjärta, Stortorget.

Läs gärna mer om hur saker och ting hänger ihop kring med den Europeiska landskapskonventionen som Sverige har ratificerat och som RAÄ just fått regeringens uppdrag att se över genomförandet av: på denna site! T ex här!

2015-09-02


Hur kan vi lära oss mer om landskapet där vi bor - om det nu är i stan, eller ute på "vischan" - så att sakfrågan kommer fram: landskapet med skilda behov, beroende på vilket landskap vi talar om?

I Strövelstorp i kommunens södra del, kallas saker vid sina rätta namn Landskap och visioner hör ihop!

© Strövelstorps Byalag, Ängelholms Kommun                             © Folkpartiet Ängelholm/ Idag Liberalerna

Frågan i rubriken är inte minst viktigt när Eva Salevid och Karin Stenholm torsdagen den 3 september kl 19.00 drar igång en Studie-Cirkel i Ängelholm, Industrigatan 6. Vi har bett ABF att organisera det hela men välkomnar en palett av åsikter om områden i Ängelholms Kommun att diskutera och studera! Enda villkoret är att det finns en önskan att förstå varandras åsikter med sakargument? Och kanske att börja våga tala om "landskapet", vilket man här i Strövelstorp (bild t vä) uppenbart inte vejt för - härligt! 
Vi tror också att lite gammeldags hantering med kartböcker i papper eller på display, kanske inte är så dumt som  startpunkt!
Läs mer om oss här:

Anmälning alltså via ABF i Skåne Nordväst, eller på plats i lokalen. Vi accepterar även om Du kommer först vid studietillfälle två (av tio)!
 
"Hands-on" på landskapet!
Hands-on på landskapet i en ny studiecirkel! Plats:
Industrigatan mittemot sjukhuset i Ängelholm

2015-08-29

Läs en inbjudan till en ny Studiecirkel om landskapet i ett samarrangemang mellan L&C/FRP/LAI samt ABF Nordvästskåne här!


2015-08-26

Nu händer det snart något nytt: en studiecirkel om vårt landskap!


Mer info - och fullständigare - inom kort på denna sida. Men här kommer lite bakgrund.LANDSCAPE & CITIZENS NETWORK   FRP   LAI
ABF Skåne Nordväst

En studiecirkel om vårt landskap

 

Vi kommer att studera ett (eller flera områden) i Ängelholms kommun och lära oss mer om områdets historia och upp­byggnad. Vi diskuterar områdets för- och nackdelar och hur vi tycker att det ska skötas och utvecklas. Vi utgår från landskaps­konventionens tankar om att de boende ska få vara med och påverka hur deras omgivning sköts och utvecklas.

 

I samband med denna studiecirkel hålls också två föreläsningar om landskap och landskapskonventionen som är öppna för alla.

 

Ett samarbete mellan Landscape & Citizen, Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser och ABF.

 

Första träffen blir  torsdagen den 3 september klockan 19.00 i ABF:s lokaler på Industrigatan i Ängelholm. Totalt träffas vi fem gånger under hösten och fem gånger under våren.

 

Om du har frågor ring Karin Stenholm på 0431-109 84 och 0731-01 45 24 eller Eva Salevid på 0703-76 88 64. Anmälan görs till ABF på 042-590 40 eller www.abf.se


Kontaktpersoner:

Karin Stenholm

0432 10984

info@pyttebron.se

www.pyttebron.se

Eva Salevid

070 3768864

eva_salevid@hotmail.com

www.landscapecitizens.se


PRESSMEDDELANDE.


"Naturreservat i stadkärnan? Nya sköna GC-stråk som når in från landet?"

Mer snart...

2015-03-31

15 månaders tystnad...


... och detta på en sida som - i GAFA:s monsterepok
(Google, Apple, Facebook, Amazon) där alla budskap utom de tekniska försvinner på ett klick - har jättemycket viktigt att påstå...

Men på markplanet, och därunder, rör det sig faktiskt mycket just nu i Sverige, i regeringsskiftets tid och av territoriell betydelse.

För den landskapsintresserade. Som inte enbart vill känna kroppen bära ännu en säsong. Det är DAGS att gradera upp denna hemsida och det bör ske i PROJEKTFORM. Landskapskonventionens EFFEKTIVA genomförande i vårt land, Sverige, kräver ett större DELTAGANDE.

NEDANSTÅENDE utmärktA webdesigner i Kinda, Östergötland jag har kontakt med får illustrera detta. Förhoppningsvis kan hon snart räkna med uppdrag av

Förändringar, som kommer att bli RUNDA, nästan CIRKELRUNDA, såsom tussilagon?

Ja, den som följer denna sida, får veta mer inom överskådlig framtid...Läs mer om Kinda Webdesign på webben!

Läs under tiden om "landskapet", som en mänsklig rättighet, och en lokal och regional möjlighet att skapa den nödvändiga, markanknutna ENTUSIASM, varförutan ingen GEMENSAM UTVECKLING är möjlig. Läs t ex om skånska landskapsobservatorier och medborgerliga synpunkter i Landkskapskonventionens anda ( må vara på ett i våra rum lite ovanligt "europeiskt" och dörruppöppnande plan! Sidan 193 i denna volym som Du såklart, tillsammans med andra mycket intressanta svenska bidrag i serien,  även kan ladda ner på det internationella landskapsnätverket UNISCAPE och dess viktiga site: www.uniscape.eu:

 E. Salevid      Implementing the ELC Effectively? - An Honest Reaction 


Dagsformen må alltså som vårvinterns i svenska påskatider - men Landscape& Citizens är tillbaka.
With Projects.

Landscape opens up - for the very daring...


Nyheter augusti 2013
Fotokollage: E Salevid. T v en ofta återgiven illustration från vårt kunniga grannland Norge, visande maktfördelningens betydelse för landskapsfrågor, därdet regionala perspektivet kanske bör uppmärksammas mer av även oss medborgare. Mitt en innovativ silhuett från ett föränderligt Paris (Innovationscentrum i Paris La Villette) följt av ett upprop om vikten av landskapsobservatorier enligt ELC, "The Florence Charter" från den 22 juni i år. T h en gåtfull bild om kvinnoförtryck och soldater hämtad från www.landskapsobservatorium.se/ - sånt har vi väl inte här?! - Fast sett med fantasins blick, så - alltsammans grundligt kommenterat nedan


2013-10-13


Medborgardialog i Stockholms Stadshus 15 okt 2013!


UNISCAPE s e r  landskapet..."Blunda och se ert inre landskap"! Med dessa ord inledde UNISCAPE's ordförande, nederländaren Bas Pedroli, den minnesvärda konferens i Paris om landskapets möjligheter i världen som vi tidigare berättat om på denna sida. För den som bestämt sig för att låta alla sinnen vara med när för alla oss medborgare i EU-land så väsentliga frågor are at stake som  det fysiska landskap som omger varje liten EU-invånare - så lär konferensen bli mer än viktig. Och för att kanske få fler att börja fråga sig hur landskapet tas omhand inom ramen för den förtvivlat allomfattande svenska termen fysisk planering , d v s spatial planning, l'aménagement du territoire. För det är ju på åtminstone tre EU-språk detta viktiga politiska område står att finna, som också är helt konkreta landskap möjliga att uppfatta av alla. Och inför vilket vi svenskar kanske bara alltför länge förläget och lite lydigt sänkt våra blickar? Läs mer
 
Landscape ande Imagination Paris 2013

På tisdag 15 oktober, startar en viktig medborgardialog med oss vanliga medborgare. L&C är denna gång är på plats i Stockholms Stadshus av alla symbolladdade platser...! Nätverkets "ordförande" vill ta tillfället i akt till mera reglementsenlig organisering inom det svenska civilsamhällets ram (trots att vårt engagemang för landskapskonventionen i Sverige som individer som bekant går tillbaka till 2004...).

Något säger oss att såväl den figur, som samhällsplaneraren och arkitekten från Norge, Audun Moflag, en gång presenterade inom ramen för det internationella EU-nätverket ENTO, i Strasbourg, 2005, åter kan komma att aktualiseras. Se figuren igen, ovan eller nedan under Nationellt!
Medborgardialog med EU-kommissionen, Sv, 15 oktober 2013
© EU-Kommissionen i Sverige visar ett Stockholm från sin bästa kulturella landskapssida med en "tät" och klassisk stadssilhuett, långt från Nya Slussens "modernism" och gamle Teaterkonungen Gustav den III (såvida det inte är gamle Bellman som på detta viset spelar oss till Hufudstaden blott sporadiskt "intågande" svenska medborgare ett spratt... man är ju faktiskt "Senior" på sina håll...)."Kulturarvsaktuellt" dock förvisst! Och förande den "kulturella dialogen" vidare framåt hoppas vi att många medborgarare tänker göra

Observera att aktiviteten även kommer att direktsändas via webben på och att alla som vill ska kunna delta med synpunkter och bidrag via sociala medier där denna #-tag anges: #EUdeb8


http://ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/sweden/stockholm/index_en.htm
2013-09-08
Idag firar Sverige en s k Kulturarvsdag, efter mönster från Europarådet. Då kommer även ett nytt meddelande, på Kulturarvsdagen 2013, från det ständigt lika oförfärade nätverket Landscape & Citizens - som kämpar på för ett bra ("good") genomförande av den Europeiska landskapskonventionen i Sverige, sen 2006 faktiskt.

Viktigast förstås det vetenskapliga nätverket UNISCAPE vars stora, lyckade internationella konferens LANDSCAPE & IMAGINATION nätverkets initiativtagare fick möjlighet att delta i som medförfattare och moderatör. Inte första gången vi upplever att förståelse är lättare att få utifrån än bland de egna, när konsensustrycket tär hårt...

Resultatet av konferensen den 2-4 maj i Paris blev bland mycket annat en bok, en verklig Bibel för genomförandet av landskapskonventioen, på 718 tättskrivna sidor på engelska, innehållande 14l stycken s k "peer-reviewade" föredrag på sex  teman. Eva Salevids bidrag, Fumbling for Light in Forested Areas, kan tyckas lätt sketchig. Den uttrycker dock ett av många djupt känt behov av större genomslag och synlighet för det gemensamt ägda landskapet bland fler grupper, som bl a 2012 års miljöjournalist, Maciej Zaremba, gav språklig dräkt åt i Skogen vi ärvde, se vår Nyhetsbrev No 7, 2013. Med debatter om äganderätten till nationella naturresurser såväl i svenska Jokkmokk (omnämnd med erkännande i "Fumbling..."), rumänska Transylvanien, franska Paris-bäckenet - eller för den del i allas vår drömprodukt från det stora landet i väster: filmen Paradise Lost - kom inte och säg att vi saknar aktualitet, här på sidan...

I konferensens kölvatten följer nya krav på fler landskapsnätverk och större deltagande i landskapsfrågor generellt av fler svenskar, som i stigande grad vet att det finns en konvention - ELC - som försvarar just detta synsätt: Fortsättning kan följa i anslutning till den nya Chartern om Landscape Observatories som innan slutet av 2013, där även Landskapsobservatorium Skåne ingår. Läs t ex Recommendation CM/Rec (2008)3 on the Guidelines for the implementation of the European Landscape Convention, där. enligt Europaråde, “landscape observatories, centers and institutes” are one of the main instruments for the implementation of landscape policies"!  Mer

 

VAD HÄNDER LOKALT?    VAD HÄNDER LOKALT?    VAD HÄNDER LOKALT?  VAD HÄNDER 2016-04-19

Torg i vilaNu har Stationsstaden Ängelholm nått ut som ett projekt där även allmänheten inbjuds och ska  informeras. Det är nu vi uppmanas sätta på oss de "urbana glasögonen" inför de nya stationskvarter som ska "förtäta, intensifiera och förädla" staden. I Ängelholm har dessa kvarter, som konsulten Tägil påpekade, så länge känts igen på motsatsen: ett i princip ensamt litet stationshus och en myckenhet av gräs, träd och inte så lite av genomfartsleder och gator runt omkring. Väldigt få hus, vilket är mycket ovanligt för stationsområden i sen länge uppbyggda städer.... Och just därför en byggnadstradition runt det framtida stationsområdet som nu återstår att uppfinna.
Men vill man verkligen ta in medborgarnas åsikter in i planeringsprocessen,, som Landskapskonventionen uppmuntrar? Det räcker inte med att bara prata "själ" ...
Det förekommer i det säkerligen ganska påkostade bildmaterialet som konsulten UrbanLab tagit fram små diskreta hänvisningar till en inhemsk och lokal byggnadstradition i "Ängelholmsskala" - men denna tenderar att försvinna i fluffiga framtidsvisioner mellan ett fåtal där saker som modernism kontra andra byggnadsstilar tenderar falla bort.
Ängelholmarna förses med "värden" som redan är beslutade av andra vilket knappast gör saken bättre. Som Miljö, Energi, Grönt, Mångfald, Folkhälsa (år 2016!) och Identitet. Medan det som gör att människorna verkligen kan skaffa sig en förståelse för och därmed ett inflytande över dessa ting - Landskapet - i vanlig ordning förtigs för dem det berör. invånarna.
"Helsingborgsskalan"?

Titta på de här bilderna av äldre fasader från Helsingborg, Strasbourg, Amsterda
m och Paris. Vad säger de dig?
Under tiden faller vattnet ur brunnen på Stortorget i Ängelholm sommartid, gräs och träd växer än så länge obekymrat...
 

Intresserad av att fundera vidare? Läs artikeln Rädda småstaden åt ängelholmarna i HD  Det här är ett centralt torg i Strasbourg, Europa

... och det här är spelet mellan nytt & gammalt - i Paris förstås!


Welcome to Aengelholm

Ibland funkar demokratin, helt enkelt... T ex den söndagskväll jag tror den 6:e maj 2012 när vi svenska medborgare plötsligt - ett ögonblick - fick uppleva hur en svensk partidebatt helt naturligt öppnade upp sig mot tre samtidiga Europaval i TV-studion, tack vare skickliga professionella journalister. Bravo media! Frågor vidgades, synbart. På samma vis uppmärksammas 3ibland Skånelandskapets retsamma tendens att "gå utöver" över kommungränserna - och vi  s å g ...

Det stadsmässiga mitt i stan!Det kallas hållbarhet!Esbjerg försmår parkeringshus - bygger tätt!

I Ängelholm anas mot slutet av mandatperioden en hyfsning av den politiska debatten på stadsbyggnadsområdet. Estetiska argument börjar ges den respekt och uppmärksamhet även över partigränser. Det finns faktiskt mer allmänt spridda estetiska "regler", baserade på tillräckligt många människors spontana uppfattningar om hur harmoniska (stads)landskap kan te sig för blotta ögat. Det förutsätts att erkännande ges för individperspektiv, dock. Och det finns politiska grupperingar som på allvar börjar tänka in detta i lokal stadsplanering (ovan vänster, FP i Ängelholm) på ett sätt som kan ligga snubblande nära ELC-perspektivet. Det kallas då t ex "hållbar samhällsplanering med människan och miljön i centrum": alltså ett stycke på väg. Men partierna kan sannolikt göra mer för att synliggöra historiska perspektiv, så närvarande i dessa  bilder. Vilket parti vinner den  l o k a l a  striden om ett Sverige där vi lärt oss att bli bättre på att hålla mer en en tanke i huvudet, samtidigt...? Vilket parti tar den fighten? Det är tyvärr så mycket lättare för flertalet svenskar om saken handlar om glassiga New York, snarare än eget lokalt arv i behov av omtanke, planering, klokhet...


Welcome to Aengelholm handlar i grunden om att tillvarata egna landskap/kulturarv även lokalt - fast med bäring på helhetsmönstret. I Skåne uppmärksammas nu den Europeiska landskapskonvention mer och mer, t ex i form av nya landskapsobservatorier, nya böcker ( se ovan och nedan).

Vi blir trots allt fler, som lär oss ana och förstå ett nytt fenomenen:  l a n d s k a p e t  som nygammalt sammanhang för oss  a l l a  !!!

Anders Walgrens filmer om sårbara Stockholms-, Göteborg- eller Malmökvarter - många försvunna efter dålig planering under Rekordårens 60-tal borde  tvingar fler och fler politiker att öppna blicken för dessa frågor. 

Men tyvärr är medvetenvetenheten bland politiker väldigt ojämnt spridd över landet. Öppnade vi upp för fler kunniga lokala aktörer på området (RAÄ:s "Kulturarvslyftet" är ett aktuellt exempel) så skulle vi börja få lite vind i seglen i dessa frågor...

Och vind i seglen behövs. Tittar vi ut över Europa så upptäcker vi att det finns allmänt spridda estetiska "regler", baserade på tillräckligt många människors kunniga uppfattning om hur harmoniska landskap brukar se ut. På andra håll handlar det snarast om att de lokala och regionala myndigheterna vill få sin egen invanda bild av landskapets tillstånd bekräftad av väljare/undersåtar: "kommunikation" uppifrån-och-ner kallas det.

Men i augusti kom ändå den första lilla politiska viljeyttringen om att det s k "planmonopolet" i Sverige, behöver ses över. Detta tack vare Stefan Attefall (KD) - äras den som äras bör... 

*

L&C
hade tankar om att fira dagen med en lokal busstur.
Till den Europeiska kulturarvsdagen 2013-mvh L&C!
©Sven-Erik Svensson, NST/HD om mera samverkande kulturarvsprojekt i vår omvärld: Utdelning av designpris på Kulturvarvet i Helsingör 29 augusti 2013
"Följ med på busstur från Gamla Rådhuset i Ängelholm till riksintresset Norrvikens trädgårdar på Kulturarvsdagen 8 september!"

Så var tanken, för att den vägen binda ihop bl a stadens G:a Rådhus vid Torget med Norrvikens Trädgårdar i Båstad denna dag - och de tankar om vad som är bevaransvärt resp. utvecklingsbart i dessa båda angränsande kommuner... (Och via vilka instanser/intressen...)

"Hur kan vi som människor, boende och politiker påverka till de bästa besluten för vår hembygds praktiska utformning i framtiden?" var vidare frågan för vårt ideella nätverk Landscape & Citizens. Det hela stöp dock på att varken kommun eller politiker fann uppgiften särslilt angelägen...

Vilket gör det återigen högst angeläget att visa hur kloka landskapsplanerare i Norden redan länge pekat på fyra nyckelgruppers medverkan när något så viktigt som Regionens planpolitik ska födas fram: 1 regionala organsiationer, 2 privata företag, 3 Länsstyrelser OCH 4 NGO:s (= non-governmental organizations, d v s per def. något annat än "statens förlängda arm"). Suck, Svedala!Riksantikvarieämbetet
Att begrunda nedan, på kulturarvsdagen 8 september i Skåne. 
Mer om arrangemangen på Kulturarvsdagen/ European Heritage Days på www.raa.se/kulturarvsdagen  

Norska förslag av intresse för grannlandet Sverige
Kampen för större intresse bland fler för att även landskap utanför våra gränser är intressanta går vidare (bilden nedan ur en bok om deltagande landskapsplanering från Regionen Wallonien, från 2004). Särskilt det som återkopplar till det lokalt svenska och dess behov - inte flyr det för glassigare platser...

Det behövs fler ögon!LOKALT  

är i själva verket alltifrån den slående slogan som kommunrådet Miguel Odhner (S) myntade i Kungälv, halvt på skämt för att försvara den svenska västkustens traditionella skönhetsvärden och som vi omtalat på denna sida, och i rapporter, sen 2010 :

"Boshus Fästning is our Acropolis""Bohus Fästning 

        - our Acropolis!"                          
            

                      

 ... Nya Slussen, Stockholm...


Bra med politik vid ELC:s genomförande - men låt oss fr a diskutera den goda arkitekturen!...som nu fått både egen http://www.nyaslussen.se/ sida rörande den angelägna frågan att riva och bygga hållbart i Stockholms kärna mellan Mälaren och Saltsjön och nya viktiga upprop till sitt försvar, t ex, kulturhistorikern Mats Wickman i SvD den 2 augusti 2013, Dags för en ny folkresning.

...Ja, vad har Husby, Hägersten-Liljeholmen (DN-STHLM 3 juni 2013, intervju med Ali Dundar) - eller Geziparken i Istanbul med saken att göra? - Se ut - koppla samman företeelser - bind ihop begrepp - på skämt eller allvar - vi måste kunna ta debatten...


... Freiburg, Landskrona, Helsingborg...

            Franska "bröder" varnar för uppifrånstyre...          

...Red Hook, New York Harbour

                   Mer

 

VAD HÄNDER REGIONALT?    VAD HÄNDER REGIONALT?    VAD HÄNDER REGIONALT?   

"Do you see arrid land and soldiers beating women"...


I LSTs landskapsanalys syns - LST...

© från en pågående s k "landskapsanalys med underifrånperspektiv" lett av LST-Skåne 2013


Med andra ord, ett system där Myndigheterna i detta fall LST-Skåne fortsätter att styra och ställa? Så att medborgarna, alltså - precis som gällande lagstiftning ger utrymme för, men som bör ändras - begränsas till "boende och verksamma samt andra intressenter i området"? I ett aktuellt i skånska Klingavälsålandskapet genom att i princip, under ledning, få "delta" genom att vara med och fördela Post it-lappar och flörtkulor på en karta?!

Jag kanske hårddrar... Men det finns motiv, som framförts vältaligt och auktorativt på Landskapsobservatorium Skånes egen hemsida - FÖR ÖKAD KUNSKAP OCH DIALOG MELLAN LANDSKAPETS AKTÖRER - så sent som i april av landskapsprofessor Kenneth Olwig i en artikel, Justice, Power and Political Landscape.  

Vi ska alltså låta analysen först ha sin gång - men konstaterar ändå att närvaron av tjänstemän från Lund och Sjöbo vid två olika workshop-tillfällen verkat tänja en smula på deltagandebegreppet enligt ELC... Var finns friheten i utbytet, kunskapshöjden - så grundläggande för den som börjat fundera över hur ett "politiskt landskap" inte sällan skapas uppifrån och med bestämda effekter för både "Justice" och "Power", t ex regionalt. LIFEscape

Man frestas jämföra med ovanstående artikel av Olwig - eller konferensmaterial som Landscape & Imagination, maj 2013, Paris, s 677ff, av irländske plaeraren och universitetsläraren
planeraren Brendan O'Sullivan i sin artikel, Local Perceptions of Landscape Value: Implications for Decision-Making Processes and Participation
för att på annat vis hitta  en demokratisk förståelse av deltagandet i ELC.

Eller med det arbete, som bedrivits, och drivs i UNISCAPE, om Landscape Observatories Networks, senast vid 5th Careggi Seminar, i Florens, 27-28 juni. Här är det sannerligen fler som får vara med och bestämma: institutioner, statstjänstemän, forskare och medlemmar av civilsamhället:

"At the same time, a substantial number of “spontaneous” initiatives from civil society to local organizations, which carry out awareness raising, participation, and sometimes, elaborate projects and concrete actions on the territory. This seminar promotes an international overview of the activities of landscape observatories, as well as reflecting on their mission and effectiveness with  regard to the ELC objectives, and the relationships between the different subjects."

Sverige har ännu en lång väg att gå för att komma bort från traditonellt uppifrånstyre och ta till sig av den goda styrelsens lärdomar. Jmf. bara med Norge. Mer
 


REGIONALT                                     

Ett landskapsprojekt i ögonhöjd 


Det är i ett regionalt perspektiv och inom ramen för Regionernas Europa, som en Guide från Europarådet bör ses. Det finns tankar på ett ett projekt om detta - senast presenterat i Eva Salevids artikel Fumbling for Light in Forested Areas vid UNISCAPE:s stora konferens Landscape and Imagination i Paris, 2013. Men det verkar som om regionerna i Sverige ännu är för svaga. Liksom kanske även respekten för medborgares lust att även i Sverige kunna delta i projekt runt dessa frågor: "the territorial aspect of human rights", som Europarådet en gång sagt. Men även om min artikel greppar över mycket, så går det att läsa den inte minst som ett försvar av vad den regionala nivån rimligtvis bör göra för det landskap, som idag, i Sverige, alltför mycket styrs av en administrativ anordning, som hör gårdagen till, det kommunala planmonopolet. 
Guiden hjälper oss att observera vårt eget landskap, t ex i Skåne, utifrån det perspektiv som Europarådets grupp med ansvar för samhällsbyggnad och planering presenterade i Tessalonika, Grekland, i oktober 2012:

"Teaching us what landscape is and means to us as human beings".Att läsa landskapet I
Landscape&Citizens menar att vi i Sverige efter en nio-årig förberedelseperiod (!) nu på allvar måste ta fram och utveckla den kunskap som sen länge finns och visa på landskapets potential, där tanken (= ett helt kapitel i Landskapskonventionen) om att  Europa hänger samman inte fuskas bort.

Det är inte klok politik att alltid vilja ”omskapa” allt på nytt, återuppfinna hjulet...
*
Särskilt i historiskt mera spännande och "olika" regioner är det viktigt att se, ta vara på och känsligt utnyttja "arvet". Det riskerar annars att försvinna av sig självt - vilket vore synd med tanke på att "Landscape is one of the most important resources for tourism", som professor Giovanni Ruggieri från Palermos universitet berättade i Göteborg i november 2010. Och tro mig: det var inte enbart italienska grandiosa vyer han talade om... Läs själv Ruggieris spännande presentation, liksom många andras genom att följande denna tråd på : www.vgregion.se . Han menade att lokalbefolkningens egen vilja att kommunicera med andra, med besökande, utifrån arv och kunskapsutbyte om arv, är ett grundläggande värde för dem själva...

Snarast var det nog ”Landskapet som människorna uppfattar det” som det står i ELK:s berömda Definitioner. Och som kan vara ett sätt för européer att visa upp sina miljöer för varandra, egentligen genom att göra något för sig själva...
Hos oss har landskapet tyvärr ofta kommit sist. Än i dag är det väldigt tyst om landskapet som en angelägenhet för den svenska allm änheten. Det är i dialogen, som båda boendes och Regionens kvalitet i slutänden mätes. Om inte kortsiktig ekonomism får styra...

För att illustrera vikten av att ibland våga bortse från ”häftiga” men kanske kortsiktiga aspekter och istället bygga relationer, grundade på en platstillhörighet (som även omfattar en hållbar turism, ja, om man så vill, "Varumärket Europa"), drog Ruggieri exemplet med jättekryssaren somi decennier tyst glidit fram i norska fjordar: ”Who makes business with the landscape here? Who don’t?” Svaret, menade han, på första frågan kan bara bli den amerikanske båtägaren...

Att läsa landskapet II
För att ändra på dessa ting krävs alltså direktkontakt med

platsen, genius loci
/ lokal identitet,
”one of the main elements to attract tourist flows".


För vem är okänslig för ett både vackert och hälsobringande landskap, där människor känner glädje över vad de kan visa upp?


Men i Sverige, kanske inte minst i globaliserade genomfartsstråk som Skåne, med viss ihärdighet bevakad från både Stockholm och Köpenhamn sen evärdlig tid, behövs insiktsfulla redskap för att vi ska ta tillvara det, som aldrig kommer igen - men kanske  
är väsentliga drag med en europeisk historia...

Ett projekt för medborgardialog, regional utveckling historiekunskap och kvalitet.    
Läs merMer viktigt regionalt material finner du i vårt Bildgalleri! 

VAD HÄNDER NATIONELLT?     VAD HÄNDER NATIONELLT?    VAD HÄNDER NATIONELLT?  

Vad tillför en "medborgardialog" - på riktigt?

Svar i Stadshuset på tisdag!

Landscape & Imagination Conference, Paris 2013... blundade gjorde L&C. Och såg för sitt inre "landskapsöga" inför det viktiga mötet med EU-kommissionärdialogen Viviane Reding i Stockholms Stadshus den 15 oktober: en lovsång till frihet och fantasi av en svensk författare, havsseglare och romanist: Björn Larsson:

"(F)ör att vara fri måste man ha fantasi. Man måste träna sig i att föreställa sig alternativ till verkligheten, andra liv, andra världar, andra känslor, andra tankar, andra språk. Den som inte har någon fantasi alls riskerar att bli ett passivt offer för sina omedelbara sinnesförnimmelser och kommer att bli verklighetens fånge. Men man får heller inte glömma att fantasin kan användas på gott och ont. Alltför mycket fantasi gör friheten utopisk, omöjlig att förverkliga i verkligheten. Alltför litet gör oss till teknokrater som låter sig styras av andra, utan att ifrågasätta de order som utställs av makt och auktoriteter." (Min frihet, 2013)

Kanske att man som vanlig men "honorerad" svensk och EU-medborgare inte minst kan ha intresse att inse att "medborgarskap" i sig alltid inneburit ansvar lika väl som rättigheter? Att det är något man i princip alltid utövar som minoritet - inte som trendkänslig fisk i vattnet...?
Men med lite sund fantasi av detta slag för ögonen så borde medborgadialogen i Stockholm inte bara kunna bli bra - utan bäst för oss själva!Staten stärker greppet om landskapet?


Frågorna om Roller, ansvar och tillväxt – Kulturarvet i samhällsutvecklingen har nog aldrig haft sådan bäring för svensk politik som nu. D v s i grunden frågor hur ELC bäst kan genomföras i vårt land: LANDSKAPET = TERRITORIET (bl a).  Dags att verkligen se upp med vilka som får vara med och vilka som utesluts - och varför! 

T ex inbjuds till en konferens av RAÄ för "yrkesverksamma som arbetar med planering, skydd och förvaltning av landskap, vid exempelvis myndigheter, kommuner, universitet och högskolor".

Några grupper som saknas? Tiden är avlägsen då en svensk landskapsplanerare, Erik Skärbäck, jag själv samt UNISCAPE på fullt allvar kunde föreslå ett Landskapssekretariat för svenska folket.... Se om Living Landscape, Florens 2010, när ELC blev tio år: vi var med. Så här ser det ut när svenska staten istället själva tar greppet: inte ointressant alls, men utan skymt av deltagandeplanering:

STOCKHOLM 14 NOVEMBER 2013

LANDSKAPSFORUM 2013
– FÖR EN RIKARE LIVSMILJÖ
Landskapsforum är en ny mötesplats. Nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö. En utgångspunkt är landskapskonventionen och visionen om allas delaktighet i formandet av såväl stad som land.
Landskapsforum arrangeras av ett antal myndigheter som bjuder in till samtal om sektorsövergripande perspektiv på attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling:
• Två år med landskapskonventionen – vad har hänt?
• Nationella mark- och vattenstrategier – ett nytt ramverk utvecklas
• Landskap för alla – bättre planering med underifrånperspektiv
• Landskap i infrastrukturplanering – landskapet som arena för transportutveckling
• Dynamik, dialog och delaktighet – för utveckling av stadens landskap
• Grön infrastruktur – att arbeta med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv
• Tillväxt kräver planering! Skapa möjligheter för företag och regioner
Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med planering, skydd och förvaltning av landskap, vid exempelvis myndigheter, kommuner, universitet och högskolor.
STOCKHOLM 14 NOVEMBER 2013
TID:
Torsdag 14 november 2013
kl 09.30–17
MÖTESPLATS:
Stockholm Waterfront
Congress Centre
Nils Ericson plan 4, Stockholm
ANMÄLAN:
www.landskapsforum.se
PROGRAM:
Detaljerat program kommer senare.
KONFERENSAVGIFT:
1 200 kr inkl lunch och kaffe.
Vid anmälan senast den
9 september: 950 kr.


Tredje rapporten till liberala Karl Staaf-fonden av L&C


Rapport tre till liberala Karl Staaf-fonden
Karl Staaf hette en stor svensk minister i början av förra seklet, när den liberalism föddes i meningen bildning, individuella rättigheter, medborgarrespekt och maktdelning, som vi ännu har här i landet.

Trots de tidvis mycket framgångsrika hoten från Blocken - vänsterut, högerut.

Karl Staaffs Fond har även hjälpt detta nätverk - Landscape & Citizens - att skaffa sig kunskap om, nedskriva och uttrycka fler meningar än den Officiella, som alltid, skrev Carl-Göran Ekerwald, alltid uttrycks av "Mr Nobody".

Så har vi skrivit om svenskt landskap efter en WS i Cork, 2005, i Göteborg, 2010 och i Paris, 2013.

Läs dem ! 
Eller gå hit.
Hur roligt är "kulturmiljöarbetet", Riksdagen?Onsdagen den 12 juni 2013 fick Sverige och svenskarna några nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön (KrU9).
Riksdagen godkände nya nationella mål för arbetet med kulturmiljön. Målen ska styra de statliga insatserna och ska också kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft
den 1 januari 2014." Om dessa mål hade endast S, MP, SD och V tyckt att  det var värt att ställa upp sig på talarlistan för att diskutera frågorna.

Dock utan att kulturutskotten accepterade några av de förelagna motionerna.

Det är bra - och bl a ett led i implementeringen av ELC - att regeringen föreslår nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska också kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Men frågan är om större statlig styrning är vad som på sikt kan leda vidare till den vidare diskussion om landskapets användning och möjligheter, som är själva kärnan i den av Sverige ratificerad landskapskonventionen?

Och hur är det med språkbruket i betänkandet? Är uttryck som "kulturmiljöns mångfald" verkligen ägnade att få fler att engagera sig, förstå och ta ansvar för det som kulturmiljöarbetet ändå ingår i: det större landskapet?

Läs hela KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE2012/13:KrU9 och om hur riksdagsledamöterna diskuterar landskapsfrågor på http://www.riksdagen/se/europeiska landskapskonventionen.ALLTID AKTUELLT  ALLTID AKTUELLT  ALLTID AKTUELLT  ALLTID AKTUELLT  ALLTID AKTUELLT  

Allmänheten

Vilka är allmänheten - ett ständigt återkommande ord i ELC? Detta kan var och en själv ta reda på genom att klicka på vad det egna politiska partiet säger om den "Europeiska landskapskonventionen". Eller om "landskap". Gå in och kolla direkt, just click: 
 
VänsterpartietSocialdemokraternaMiljöpartietFolkpartietModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraterna

Andra sätt att definiera allmänheten finns också, te x när upplysta medborgare samlas och ibland tar strid "på gatan". Se t ex
den Budkavlens öppna brev i november "Till Sveriges regering" rörande användningen av t ex underjorden i Sveriges norra gruvbälte: Vi är människor, individer, föreningsanslutna och ibland intellektuella. och det är denna mångfald rörande "kulturmiljän" som främst bör tas tillvara i den demokratiska maktfördelningens samhälle....
 
Färingtofta Ideella bjuder in till ELC-föredrag  Carl-Göran Ekerwald: berättare som kan lyssnaFSL ser på Brahehus

"We are the Landscape" RECEP-ENELC

Bilderna ovan är i tur och ordning från ett möte anordnat av Färingtofta Norra Ideella dit Eva Salevid inbjöds berätta om en då ännu inte ratificerad Europeisk landskapskonvention, (ca 2009). Andra bilden visar en individuell författarröste, nämligen författaren Carl-Göran Ekerwald, här som uppmärksam lyssnare i en publik. Bild nummer tre är hämtad från Föreningen Svenskt Landskapsskydd:s hemsida och är tagen på Grännavägen, Gränna, mot Brahehus av Johan Karlsson.Det här är bara ett axplock av vad som torde menas med att "vi är landskapet" som det utkommet en underbar nedladdningsbar skrift om. Läs mycket mer om "allmänheten" i dess många positiva framträdelseformer Nytt och Tryckt!

Allmänhetens önskan att spela aktiv roll för landskapet

Detta läser vi, som bekant, i Inledningen till ELC. Men det finns mer eller mindre allvarliga hinder, varav i Sverige, det som Maciej Zaremba satte fingret på förra året, nog hör till de förra. Eller som Maciej ZAREMBA skrev i reportagserien Skogen vi ärvde förra året, vilket i väntan på adekvata åtgärder även står att läsa, citerat i artikeln Fumbling for Light in Forested Areas, Paris, 2013:

“May reporter feel melancholia? Or is wrath the better word?” Searching for its reasons in The Forest we inherited, he runs into something rather compelling in a small traditional state: “Swedish corporatism, i.e. a system where groups of interest (‘movements’) have more influence on politics than have the people’s representatives in Parliament. It’s then no longer important with arguments and public contest (…) When did we last hear in the Swedish Riksdag a serious discussion on conflicting values in forestry politics?”

(citerat ur den engelskspråkiga undersökningen, som godkändes av/presenterades för UNISCAPE)
.

Hållbart sam
hälle för kreativa jobb

Hållbar kreativitet av Anna Alverhag, Sverige, 2013Landscape & Citizens har nu samlat tio stycken nyhetsbrev - som artade sig till tio stycken "lektioner" om landskapshållbarhet i Sverige och Europa. Här kan du avläsa vad som kommer att behöva göras i Sverige de närmaste åren för att vi ska kunna säga att vi ratificerat den Europeiska Landskapskonventionen (ELC). Det handlar om stort och smått, som att öppna upp sig genom beprövade "observationsmedtoder" för den gröna våg som går genom Europa och påverkar landskapet och där varje parti kan bidra på sitt vis. Missa inte våra "hållbarhetslektioner" de ger samma ljus för själen som Anna Alverhags underbara återvunna flasklampor gjort sommaren 2013... Missa inte läsningen under mörka höstkvällar av våra 10 nyhetsbrev 2012-13 ! Läs mer även under nationellt!

© Idé, (flask)utformning) och foto:
Anna Alverhag, 2013


Hög kvalitet och livskvalitet 

"The landscape is an important part of the quality of life
for people everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded
areas as well as in areas of high quality, in areas recognised as being of
outstanding beauty as well as everyday areas..."

Så står det i Inledningen till den Europeiska landskapskonventionen, där grundbudskapet är landskapet som en grundläggande demokratisk kvalitet, som "människor uppfattar" 
(”perceive”) det (kap. 1). 
Lagstiftning

Den Europeiska Landskapskonventionen trädde i kraft i Sverige den 2 maj 2011, efter en ömsesidig överenskommelse med Europarådet. Det behövs inte alltför stor kunskap för att inse att detta måste ta omvägen över betydande lagstiftsändringar, eftersom det svenska lagverket - som juristen  Peggy Lerman skrivit i princip inte ger utrymme för ELC:s avancerade samhällsvision med Sverige fullt ut delaktigt i Europa.

Europarådet försvarar landskapet
Det är därför oundgängligt att många ögon betraktar hur det svenska genomförandet sker. Annars får vi kanske just det genomförande ad minimum, som såväl RAÄ, som Sekretariatet för hållbarhet på 
KSLA i Stockholm varfnat för.


Landscape & Citizens tror att det är till fördel att vid genomförandet i lagstiftning och svensk "praktik" ta hänsyn till talet om ett kontrakt mellan två parter, den europeiska organsiationen, Europarådet/Council of Europe, i Strasbourg - och varje ratificerande stat, i det aktuella fallet: Sverige. Denna tankeagång är mycket klart uttryckt i boken Observationsguide för landsbygdens arv i Europa som finns på svenska. 

Upp
Landskapsobservatorier - nu också i Sverige

Blir alllt viktigare i Sverige, men måste även de bevakas noggrant ur allmän synpunkt, för att deltagande och maktdelning ska säkras. Läs mer
i CM/Rec(2008)3 samt på UNISCAPE - Network of Universities for the Implementation of the ELC - under punkten Fifth Carregio som handlar om Landskapsobservatorier i Europa inkl. Sverige. Eller läs inledningen till denna uppdatering, eller gå till vårt nya Bildgalleri. Landskapsobservatoriet ska handla om dialog och delad kunskap - inte om anonym "representativitet" - för vilket landskap väntar oss annars? Medelsvenssonlandskapet?


"Territorial dimension of Human Rights"
Det har länge funnits en bred enighet bland förståsigpåare om att Sverige borde ratificera Landskapskonventionen, som togs i Florens år 2000, utan inskränkningar. Nu har även Sverige fogat sig till raden av ratificerande länder. Bara konventionstexten och de närmaste kringdokumenten visar klart dess stora värde som "Ding an Sich", ja, som en metod, i sig. Det gäller bara att läsa innantill.

Men det snäva expertperspektivet lägger lätt hinder i vägen för den insikten. Därför blir just Europarådets egna ord om landskapet som en grundläggande aspekt av MR, de mänskliga rättigheterna, något som vi nu mindre än nånsin ska bortse ifrån! Torgens tid är här. Landscape & Citizens har skrivit om detta sen starten av denna webbsida, 2006. Redan i samband med Johannesburgmötet om hållbar utveckling 2001 var Europarådet på plats med sina Guiding Principles for Sustainable Development of the European Continent. Och varför? Jo, därför att ansvaret för vad som händer/inte händer med landskapet främst faller tillbaka på vad den enskilda (rätts)staten förmår/inte förmår göra. Det gäller alltså att se Staten! Och alldeles särskilt i Sverige, där vi ju vant oss vid en hel uppsättning luftiga FN-principer och -rättigheter, som då alltid omger de små  små grupperingarna (barnet, kvinnan, mannen, minoriteterna...) - sällan dessa gruppers återkoppling även till den "stora" omgivningen: livsmiljön - landskapet, ett lands territorium och rättsregler.

Det går alltså inte ett ögonblick att bortse från att landskapet även har en politisk roll och att fortsatt tystnad om detta  idag enbart gynnar de bäst placerade på   "the ladder of participation". Då får vi läpparnas bekännelse till deltagandets principer - i verkligheten omoral. Läs mer även på vår Franglais-sida!Naturopa/Futuropa - visar vår plats i världenNaturopa 103/2005 skriver om det svenska landskapet och resten av Europas
Låt poeter och konstnärer berätta mer om Europas landskap! På sina språk...Du som inte bara vill lyssna på svenska materialisters aln/kubikmetrars- procent(ar)språk (vilket du i och för sig kan göra genom att klicka på bilden + "Sverige" ) du, kan t ex undersökahur Futuropa skrivit om LORENZETTIs fantastiska målning om Good Government - Bad government - eller börja med att läsa lilla Danmarks bidrag i Naturopa nr 103, tillgängligt på http://www.coe.int/europeanlandscapeconvention/naturopa:

"Henrik NORDBRANDT, born 1945, In “Drømmebroer” (Dream Bridges) från 1998 i samarbete med Danish Literature Information Centre.


Æbleblomsternes lysregn
størknede som tin
og haven blev flad.
Efter de langsomme år
kom de hastige.
Jeg åbnede en skuffe
og blev ked af det.
Inte fullt så materialistiskt, vad? Eller, om du är mer lagd åt att konstra till begreppen - du är kanske kosmopolit? - läs i samma nummer, bara för att ta ännu ett exempel från 47 europeiska länders poesi:

"Julien GRACQ, born  / né en 1910, La forme d’une Ville"/ En stads form

                            

So it was that the image of Nantes came back to me,
rather like a spider spinning its web: first the spokes
which I often followed out from the centre, and where
this dual attraction exerted its naked pull, then the
parallel lines, the lateral rungs, that hold it all together,
lesser lanes for me, which I seldom took, shortcuts and
passageways capricious cracks in the urban mass and
familiar above all to the city dweller I never fully was.
And captured in this web, hazardly, are names of
places that colour the area round them, drawing a
whole patch of the city out of the shadow like a light,
paths so often trodden that the feet cannot forget,
snapshots which do not overlap, which project on the city,
rather than recomposing it, a patchy canvas, with
opaque zones hovering in the gaps, like a badly developed
photograph revealing itself in patches.
                                           

We are the landscape

"We are the Landscape" RECEP-ENELC

Som de italienska författarna till den utomordentliga lilla skriften för alla som vill veta mer om oss i landskapet skriver: 
"We are the Landscape" skriver: "Landscape is a fundamental element of individual and collective well-being, and a well looked-after landscape is an indication of civilization."Så enkelt - och så hårt kan det uttryckas för den humanistiskt anlagde. Och vi blir fler och fleri den akademiska "förskingringen" som tror att det kan och bör uttryckas så, ibland. Flera böcker har nu
även dykt upp på svenska som motsätter sig dent snäva
utili
tetstänkandet i humaniora i Sverige. Som förespråkar en betydligt vidare syn på vad humaniora/samhällsvetenskap har för uppdjupter att fylla för "civilisationen". Men det är inte lätt att uttrycka sig enkelt och klart i ett land hårt präglat av ideologiska modesvängningar - och där besserwissrarna rentav sitter i väggarna... 'skriften kan laddas ner...
Nytt & TRYCKT

Europarådet: Observationsguide för landsbygdens arv i Europa, Nomen Förlag, 2012Som en hjälp till allmänheten i Sverige finns nu denna Landsbygdsguide att köpa på NOMENS fÖRLAG books-on-demand.com i fin pappersutgåva, mycket rikligt illustrerad. Den sänds idag till några få personer för eventuell recension. Hör gärna av dig angående recension! Läs PRESSRELEASEN om boken om du vill skriva om boken i din tidning, blogg, etc. Innehållsförteckning finns även separat. Thumbnails får laddas ner för den som recenserar boken i tidning, blogg...: 


landscape & Citizens Thumbnail 1 Observationsguide  Thumbnail 2 Observationsguide   Thumbnail 2 Observationsguide   Thumbnail 4 Observationsguide Thumbnail 5, Observationsguide
LIFEscape

Att ordet decentralisering blir allt viktigare lär sig svenskarna i dessa dagar av centergröna Annie Lööf. Men även det skånska och europeiska 
LIFEscape-projektet i Östersjöområdet har oss ovetande visat intresse för vårt arbete med att introducera Guiden: följ länken ELC in the local community (2008) SE på projektets europeiska hemsida här eller genom att klicka på deras logga, fliken Policy!


Boken köper du dock av oss genom www.books-on-demand.com . Eller kontaktar Europarådet precis som L&C har gjort. Vi uppskattara gensvar för vårt arbete.

För detta är ett rent  Landscape & Citizens Network - Network of Partners of the Eruopean Landscape Convention          initiativ - med direktstöd av Europarådet/CEMAT. Så kan samarbete ju också fungera i regionaliseringens tid.

Det finns ett alltför litet fåtal politiker och partier i Sverige som vågar uttala sig tydligt till förmån för europeiska integrationsprojekt för landskapet. Det finns fler NGO:s på Europanivå - t ex vår Partner, CIVILSCAPE - vill och vågar göra detta. Läs t ex våra senaste Nyhetsbrev, där ledningen för CIVILSCAPE bl a uppmärksammade L&C på det egentligen självklara: att landskap har med både INNOVATION, KREATIVITET och HERITAGE, dvs kulturarv att göra: se t ex  Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, som tydligt visar hur landskap och kulturarv tillsammans får en alltmer framträdande roll i olika projekt - som det nu är upp till Sverige att vilja kämpa för att få delta i - istället för att som just nu, sätta sig på bakhasorna. Tag lärdom, politiker, riksdagsmän, företrädare för olika organisationer!!

Redan 2005 försökte den då nya sidan Landscape & Citizens att visa svenska myndigheter, regionala organisationer av äldre och nyare märke, och en och annan kommun, att den Europeiska landskapskonventionen handlar om  de l t a g a n de  i ett levande, demokratiskt enrollerat medborgarsamhälle. Något som en radioutsändning i Kluvet land i somras med Michael D0WER i  England bara bekräftade. Men det uppfattades väl som osvenskt att som individuell representant för något slags (kommande) svenskt ett medborgarskapssamhälle från första stund, och konsekvent, framföra budskap om trefoten:
      
Så Landscape & Citizens löste frågan på sitt sätt. Och tackar härmed, särskilt, för politisk information om nätverk och tekniskt stöd, mm: Europarådet, för tekniskt stöd vid överförandet till den svenska utgåvan: Ateljén AB, för möjligheter att sprida viss kunskap om Guiden på regional nivå i Skåne: Region Skåne och för möjligheter till förståelse för Guidens stora forskningspotential: UNISCAPE, Florens!

Council of Europe  
Ateljén ABRegion SkåneUNISCAPE - forskar om landskap i europeiskt perspektiv2013-
Daidalos: Till vilken nytta?
Precis som L&C alltid hävdat vikten av Historia för att förstå kulturarvet, även det svenska, inte minst det europeiska, så kom en ovanligt viktig bok detta år om "humanioras möjligheter" i Sverige, för den mer akademiskt orienterade. Saxat ur Thomas Karlsohn (red): "'Humanioras kris' - igår, idag, imorgon":

"Igår/ När började krisen? I en mening kan man säga att den föregår vetenskapsområdet självt. Humaniora i sin moderna form uppkom inte förrän efter sekelskiftet 1800. I det nya universitet som då tog form tänktes områdets ämnen ha en central ställning. Men dessförinnan hade flera av dessa ämnen råkat in i en prekär situtation. Samtidsfixerade och nyttoinriktade tänkesätt dominerade i upplysningens tidevarv under 1700-talet. Retaorikens, latinets, historiens, filolgins och litteraturstudiets företrädare tvingades på defensiven. De utvecklade då ofta en kritisk självreflextion, men i vissa fall anpassade de sig beskedligt efter motståndarsidans krav. När den högre utbildningen sedan moderniserades kunde humanisterna visserligen tala från en gynnsammare position. Men de var fortfarande tvungna att försvara sig mot röststarka belackare."

To follow.
2013-07-10

Äntligen bättre planering i sikte?
Det är en tung rapport , Bonde söker bidrag, som Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi lät publicera i juli med pressrelease 6 augusti! Här behandlas det svenska landsbygdsprogrammet inom EU på ett mera förutsättningslöst än jag sett sen man laddade upp inför förra programperioden.

Bland mycket annat sätts jordbruksstöden i relation till andra mål och behov på den svenska landsbygden än skog, mark, djur, vilket bara det förefaller lätt revoluterande - men för bättre integration av landskapet sannolikt nödvändigt.

Ur Sammanfattningen: "Jordbrukspolitiken i EU är omfattande och motsvarar i år mer än
40 procent av EU:s totala budget. Politiken innebär ekonomiskt stöd till jordbrukare och näringsidkare på landsbygden. Det svenska landsbygdsprogrammet, som är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken, kostar totalt 36 miljarder kronor under nuvarande programperiod (2007-2013), varav hälften finansieras av EU. Resterande medel kommer från den svenska statsbudgeten. De nationella programmens inriktningar beslutas av respektive medlemsland utifrån en meny av åtgärder som fastställs på EU-nivå. Jämfört med genomsnittet bland EU:s medlemsstater har Sverige t.ex. valt att satsa mer på åtgärder för ett miljövänligt jordbruk."
Upp

2013-07-07

Rapport tre till liberala Karl Staaf-fonden

Den tredje rapporten till Carl Staaf-fonden har, anser L&C  ett vidare intresse och den är nu översatt till engelska. Läs den svenska originalversionen genom att klicka på bilden. Kolla om den engesla versionen förefaller dig intressantare, genom följande utdrag eller gå till vår för närvarande främst engelskspråkiga Franglais-sida, eller här.

"MY REPORT IS ABOUT weaving together landscape and policy concepts. It’s my 3rd Report part-financed by the Karl STAAFF FOND. The 1st was reported in 2005, concerning jobs in the ”Landscape of Skåne” in Cork.... The second was about when the Liberal Party in Göteborg in late autumn 2010 took up the lead in making the landscape more visible for tourism in Swedish policy. In this 3rd Report for the Fond, I paint a Conference, where IMAGINATION alone limits how people engaged in spatial planning may contribute in the creation of the mosaic that the LANDSCAPE forms and represents – in Chinese, French or English"

Har Landscape & Citizen - ett nätverk som ingår i Network of Partners for the European Landscape Convention of the Council of Europe - ett särskilt förhållande till FANTASIN ?!

Det kan faktiskt vara värt att utforska.


2013-05-2/4

Landscape and Imagination conference in Paris by UNISCAPE, 2013Läs och ladda ner den globala Bibeln för lyckad, kunnig och engagerad landskapsutveckling från Paris, 2013. Boken är på engelska.

"This book is about imagination, quite simply because responsible management of the ensemble of natural and cultural phenomena surrounding us, which we call landscape, requires imagination. Landscape - unlike land - cannot be owned, unless it is by all of us commonly.This requires us to come to terms with each other for its proper manaSement. Landscape, however, is not just a physical object that can be described
and measured; landscape exists because we experience it, we participate in it.ln fact,we shape the landscape with our hands and in our minds,To communicate about this landscape we need imagination, both in everyday life and in education. ln its huge diversity, landscape is one of the main characteristics of Europe.This book offers a wealth of viewpoints, concepts, methods and practical examples that show how landscape education can contribute to scientific communication about landscape, for the sake of its sustainable future in a rapidly changing world.

The book is a collection of 14l peer-reviewed short papers, distributed over six themes: Epistemology, History,Art, Process, Science and Governance, which were presented at the lnternational Conference held in Paris, 2 - 4 May 201 3."


2013-03 - 2012-03

Dokumentering saknas - nyfikenhet undanbedes
"Skånsk landskapsdag – planera för landskapskonventionen".


I april 2011 hölls en första konferens på Regionmuseet Kristianstad med utgångspunkt i den nyligen ratificerade Europeiska landskapskonventionen. Förändringar i Plan- och Bygglagen berördes, liksom Nagoya-protokollet. Dessa nya bindande överenskommelser skall verka i samma landskap och dagen gick ut på att stimulera till en integrerad landskapsyn.  Vi var många som såg det som början på en ny vår för samhällsbyggnaden i Sverige.
Ett år därefter var det dags för Skånsk landskapsdag nr 2 i SLU-Alnarp, nu med löfte om dokumentation till de närvarande efter dagen.Forskningen fick i detta sammanhang inte så stor roll.
Därför var det något luttrat vi tog oss till Hässleholm för den fjärde dagen, nu utan några som helst löften om att detta borde föras ut till en landskapsintresserad allmänhet.

Därför är det i censursammanhang så flitigt förekommande krysset, tyvärr helt på sin platgs - i Sverige 2013. Till lärdom och varnagel DOWN-UP...

För vi lever ju i (den bästa av) demokratier, som det brukar heta...

2012-03-28
           

Jenny Jewert/KSLA, 2012
Ur programmet: "Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare? Varmt välkomna till ett samtal om skönhetens betydelse i landskapet! Jenny Jewert har på uppdrag av KSLA:s kommitté för hållbar utveckling skrivit ”Inte av bröd och brädor allena”, en essä som tar läsaren på besök till Frödings landskap, pittoreska fjällmiljöer och soptippar som förvandlats till populära utflyktsmål.
• Vad är vacker natur? Ligger skönheten i betraktarens öga, eller har landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- och agrarhistorikern och konstnären tolkningsföreträde?
• Är vi biologiskt programmerade att tilltalas av vissa miljöer eller växlar våra landskapspreferenser lika kvickt som modet inom konfektion och inredning?
• Hur har vår syn på vad som är vackra landskap förändrats över tid?
Efter författarens presentation och reflexioner från tre inbjudna kommentatorer inbjuds deltagarna att delta i samtalet, som kommer att spänna över många spännande frågeställningar och historiska, filosofiska och evolutionsbiologiska perspektiv. Jenny Jewert är skribent och journalist med inriktning mot vetenskap, miljö och politik". http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-2-2012/


2012-

Landskap för mångbruk
"Ur boken: Landskap med helhetssyn

Landskapet ger oss många tjänster och nyttor och är en viktig resurs för hälsa och välbefinnande. I dag står landskapet inför stora utmaningar, som klimatförändringar och ökad urbanisering. Boken tar fasta på de tankar och idéer i landskapskonventionen som säger att landskapet måste ses som en helhet som formas i samverkan mellan natur och kultur.

- Landskapskonventionen är den första internationella överenskommelse som särskilt lyfter fram landskapet som en resurs för mångsidig användning och en förutsättning för hållbar utveckling, och hur man genom landskapskarakterisering bättre kan förstå och beskriva landskap, säger Ingrid Sarlöv Herlin.

- Att ta sig an landskapet med ett mångbrukstänkande handlar om att samtidigt ta tillvara alla landskapets många olika värden och funktioner: rekreation, produktion, miljö, natur- och kulturvärden, ekonomiska, sociala, historiska och estetiska värden. För att uppnå dessa olika mål måste användningen av landskapet samordnas. Det här ställer krav på samarbete mellan myndigheter, organisationer och intressegrupper vid skötsel, planering och förvaltning av landskapet.

Hur vi tänker kring landskapsförvaltning när det gäller frågor om klimatförändringar och förnybar energi diskuteras i ett särskilt kapitel. Slutkapitlet handlar om vad vi kan lära oss i Sverige av exemplen från England, och hur vi också i Sverige har börjat arbeta med större helhetssyn och mer brukarmedverkan." Går att betälla via FORMAS.


2011-

Naken stad- allt om storstadslandskapet
Inte ett ord om Landskapskonventionen - ett europeiskt intresse kantänka - så ger denna fantastiska bok som sommaren 2013 även uppmärksammades i svensk radio väldigt mycket kunskap om varför ditt landskap kanske försvaras bäst av dig och
dina insikter.

Ur boken: "Sharon Zukins Naken stad är en djuplodande men ändå överskådlig studie av de sociala och kulturella processer som har omformat New York under de senaste årtioneden: saneringar, omflyttningar, gentifiering...liksom Jane Jacobs - vars sextiotalsklassikeer Den amerikanska storstadens liv och förfall hon bygger vidare på och förhåller sig kritiskt till - betrktar Zukin stadens verklighet ur ett vardagligt gatuperspektiv utan att för den skull släppa taget om de övergripande och långsiktiga urbana frågorna."

Som europeisk pendang anbefalls med fördel Brendan O'Sullivan, ss 671 ff i boken Landscape & Imagination, 2013, nedladdningsbar!
Som svensk: Anders Wahlgrens utmärkta stadsdokumentärer om Stockholm, Göteborg och Malmö . Men då var det för sent! Den gången.
Upp

2011-06-23


Strukturbild 2.0 avslutad i Region Skåne
Strukturbild 2.0 är slut.

Flerkärnighet i Skåne


Bidde det en tumme?... är namnet på den senaste rapporten från Regionens arbetsgrupp kring fysisk planering." Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten?" frågade gänget som gjort ent inventering av ett jättefält - som kommunerna tycks efterfråga i varierande grad... "Vilka är Skånes styrkor och svagheter och vilka regionala effekter kan kopplas till flerkärnigheten? Detta är några av de frågor som belyses i Strukturbild för Skånes rapport om flerkärnighet.
Utgivare: Strukturbild Skåne

År:
2011"
Vad händer nu? Det undrar nu inte utan  otålighet Landscape&Citizens, som kommit med flera goda förslag.


2011-05-20

Sverige är sig likt!
I ett påfallande  nyktert dokument från i maj, som för den intresserade allmänheten även finns tillgängligt på Europarådets hemsida punktar den ansvariga myndigheten, RAÄ, läget för landskapet i Sverige efter den svenska ratificeringen av ELC: European Landscape Convention in Sweden the process so far and current state. Dokumentet är fullt av vällovliga avsikter - som dock alla lider av den lilla begränsingen att ELC utanför Sveriges gränser tycks kliniskt bortsopat för den intresserade svensken. För som man säger med en som det verkar lugnande nick bakom mot regeringskansliet:


"No new systems or institutions will be established due to the ELC. Focus on enhancing performance of
existing policies and systems".

Det förefaller vara läge för den andra sidans info om konventionen att också komma fram! Vill du prenumerera på L&C:s nyhetsbrev? Testa genom att läsa i pdffil här.


2010-10-18


The European Landscape Convention in research perspective, 2010
Så fick
L&C:s arbete med ett europeiskt guideprojekt sin första mer vetenskapliga form, åtminstone enligt den vetenskapliga kommittén för som firade ELK:s 10-årsdag i Florens, Living landscape, med Uniscape.  En kommitté bestående av Marc Antrop, Gian Franco Cartei, Saša Dobričić, Michael Dower, Almo Farina, Yves Luginbühl, Carlo Magnani, Annalisa Calcagno Maniglio, Bas Pedroli, Michel Prieur, Riccardo Priore, Florencio Zoido. De tyckte att Eva Salevids och Erik Skärbäcks tankar om att utnyttja Europarådets modell kring europeisk landsbygdsutveckling, till exempel inom ramen för ett regionalt landskapssekretariat, var tillräckligt intressanta för en publicering. I Skåne finns ju även, som regionstyrelseordföranden, Pia Kinhult, sagt, en landsbygd av liknande karaktär, som det kontinentala Europas. Något som borde underlätta för de projekt, som inte så gärna ser Skånelandskapet förvandlat, "neråt", till ett skramlande Disneyland. Mer om bakgrunden till projektet på Fördjupning och på vår beställnings/nedladdningssida/Forskning. Vad säger du? 


2008-11-01


Skuggutredningen, Vulkan, 2008
Landscape&Citizens har inte bara följt den statliga Kulturutredningen, nu på upploppet. Stina Oscarssons intressanta initiativ med en parallell Skuggutredning på Orionteatern, Stockholm, en dag före presentationen av förstnämnda, är i perfekt överensstämmelse med hur vi från vårt håll sen 2006 också vill vara med och diskutera (kultur)politikens deltagandefrågor. Den "gem-ensamma,
snusbruna skriften från Vulkan/Tankesmedjan Det Osynliga, som sedan blivit det mycket omdebatterade resultatet, kan ännu köpas på www.vulkan.se och L&Cär glad att vara med. Vi menar dock att underrubriken, "Hur ska Sverige bli världens bästa kulturland?" är rätt olycklig. Är det verkligen nynationalismdetta land behöver på vårt statligt förbisedda, stackars kulturområde?! Naturligtvis inte. Hellre då den mer hållbara ambitionen att svensk kultur inte ska underskrida europeisk standard. Så lägger vi i vår "skuggutredning" ut texten om vikten av flera språk, när "kulturarv" diskuteras. Varför inte använda den kulturarvsreserv för JOB som finns förborgad hos alla språkkunniga svenska akademiker? Jag tänker inte i första hand på engelska - maktens språk... Plus att svenska bönder, som ju får EU-bidrag, rimligen även bör återleverera v ä l s k ö t t a landskap i hela det avlånga landet... Ser vi detta idag? Vad kan göras för att fler ska  se  och  d e l t a  ? Se där vårt lilla försök att vrida debatten mer i ELC:s/Europas riktning... Mer: www.skuggutredningen.se.
UppBildgalleri


Vill du vara med om en konstpromenad i nordvästskånskt ålandskap?
Fler bilder - en hel bildvandring - kommer, hoppas vi här inom  kort ...

Landskapsbegreppet i fara

Fotokollage, olika källor, av: E Salevid.Eva Salevid Kunna mer för att skapa mer   Knowing more creating better   Mieuc connaître pour mieux créer   Council of Europe alias Conseil de l'Europe

Info: Landscape& Citizens  Senast uppdaterad: 16-10-24   © Design: GMS Ord & Mening 2006